• Informatyka też jest eko:)

     • Informatyka też jest eko:)

      Lekcje edukacji informatycznej w naszym ogrodzie odbyły się w niekonwencjonalny i oryginalny sposób. Cieszyliśmy się  słońcem późnego lata. 
      Podczas zwiedzania ogrodu korzystaliśmy z tabletów z aplikacjami do rozpoznawania roślin.
      Połączenie technologii, nauki poprzez zabawę na łonie natury... Zobaczcie sami:)

     • Plan lekcji

     • Aktualizacja planu lekcji

      Szanowni Państwo,

      został opublikowany plan lekcji na kolejne 3 tygodnie. Z dniem 13 września będą realizowane wszystkie zajęcia nieobowiązkowe. W indywidualnym planie lekcji na platformie Librus poszczególne zajęcia nieobowiązowe będą się pojawiały sukcesywnie.

     • Zajęcia pozalekcyjne

     • Drodzy Rodzice i Uczniowie,

      informujemy, że rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne rozpocznie się 9 września. 

      W zakładce zajęcia pozalekcyjne znajdą Państwo informacje o zajęciach pozalekcyjnych.

      Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyne wyślą do Państwa zaproszenie (do jutra do godziny 10). Do wiadomości dołączą sylabus.

      Zgłoszenia na wybrane zajęcia należy kierować wyłącznie do nauczyciela prowadzącego w odpowiedzi na wysłane zaproszenie poprzez wiadomość w Librusie.

       

      Ważne!

      Nabór na dodatkowego zajęcia z pływania odbędzie się po sprawdzeniu umiejętności pływackich. Test sprawdzający odbędzie się w dniach 14-16.09.2021r. wg poniższego harmonogramu:

      Dla klas 4-6 wtorek 7.00-7.45 (nauczyciel: Sylwester Mikułan)

      Dla klas 7-8 środa 7.00-7.45 (nauczyciel: Paweł Kalica)

      Dla klas 2-3 czwartek 7.00-7.45 (nauczyciel: Sylwia Neitsch)

      Na test sprawdzający należy zgłosić ucznia do nauczyciela prowadzącego do dnia 13.09.2021r. O zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia nauczyciele poinformują rodziców indywidualnie poprzez wiadomość w Librusie. 

     • Pozytywne Sprzątanie Świata

     • Pozytywne Sprzątanie Świata

      Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

      Po raz kolejny we wrześniu nasza szkoła weźmie udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. W ramach tej akcji, podobnie jak w roku ubiegłym, serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Pozytywnej Szkoły Podstawowej do udziału w wydarzeniu „Pozytywne Sprzątanie Świata”.

      Widziałeś jakieś zaśmiecone miejsce w lesie, na łące lub w parku? Posprzątaj je (pamiętając o segregacji!). Zaproś do pomocy rodzinę, przyjaciół lub znajomych i razem zróbcie coś pozytywnego dla środowiska!

      Wyślij fotorelację ze swoich działań na adres e-mail: v.zarzycka@azaliowa.pozytywneinicjatywy.pl w dniach 10-17 września a my z chęcią pokażemy ją na szkolnym Facebook’u.

      Pokażcie, że stan naszego otoczenia nie jest nam obojętny!

     • List Dyrektora do Uczniów, Rodziców i Nauczycieli na inaugurację roku szkolnego

     • Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

      1 września rozpoczniemy nowy rok szkolny 2021/2022 - 8 w historii naszej wspólnoty szkolnej.

      Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, rozpoczynamy rok szkolny w salach lekcyjnych. Bogatsi o doświadczenia roku minionego chcemy stopniowo przywracać tradycyjny model kształcenia, chcemy powoli wracać do normalności.

      Rozumiem obawy uczniów, rodziców i nauczycieli związane z powrotem do szkoły po wakacjach. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników a także rodziców – to nasz priorytet.

      W dalszym ciągu na terenie szkoły proszę stosować środki bezpieczeństwa. Liczę na Waszą pomoc i wsparcie w przezwyciężaniu tych trudności, proszę o cierpliwość, spokój i zrozumienie. Każdy z nas musi jednak wyzwolić nowe pokłady empatii. Epidemia minie, a Pozytywna Szkoła Podstawowa będzie trwała, bo to przecież projekt na wiele pokoleń. Wyjdziemy z tej sytuacji silniejsi.

      U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Podążajcie do celu. Odwiążcie liny, opuście bezpieczną przystań. Złapcie w żagle pomyślne wiatry. Podróżujcie, odkrywajcie.

      Życzę Wam pięknej i radosnej podróży, pełnej wielu doznań.

       

      Sebastian Krawczyk

      Dyrektor Pozytywnej Szkoły Podstawowej

     • Rekrutacja do świetlicy szkolnej

     • Rekrutacja do świetlicy szkolnej zakończona.

      Szanowni Państwo,

      w dniu dzisiejszym zakończyliśmy rekrutację do świetlicy szkolnej. Wszystkie wnioski zostały zatwierdzone pozytywnie.

      W wyniku rekrutacji do świetlicy przyjęto:

      • oddział przedszkolny - 20 wychowanków
      • klasy pierwsze - 113 uczniów
      • klasy drugie - 82 uczniów
      • klasy trzecie - 66 uczniów
      • klasy czwarte/piąte - 47 uczniów

      Wnioski złożone po 31 sierpnia będą rozpatrywane na bieżąco, a listy dzieci aktualizowane w każdy piątek.

     • Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego

     • Szanowni Uczniowie i Rodzice!

      Zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi 1 września rozpoczynamy naukę w trybie stacjonarnym. Uwzględniając wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół dotyczące ograniczenia przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach, rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dwóch turach w wyznaczonych salach.

      Do szkoły zapraszam uczniów bez objawów chorobowych oraz nie przebywających na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      Uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach (nie organizujemy ogólnoszkolnego spotkania). W czasie spotkania z wychowawcami uczniowie otrzymają informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego, w szczególności przypomną ogólne zasady higieny oraz zasady bezpieczeństwa zdrowotnego. Uczniowie otrzymają podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

      W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają zasady zachowania w przestrzeni publicznej. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mogą skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa uczniowie na terenie szkoły powinni osłonić usta i nos maseczką.

      Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (do bramek wejściowych) zachowując zasady:

      - 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi

      - dystansu do kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m

      -  dystansu do pracowników szkoły min. 1,5 

      - opiekunowie muszą przestrzegać bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      Opiekunowie uczniów klas 0 i 1 mogą towarzyszyć dzieciom w spotkaniu z wychowawczynią.

      Prosimy wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole.​​​​​​​

     • Rekrutacja do świetlicy szkolnej

     • 29 sierpnia (w dniu publikacji planu lekcji) umożliwimy wysyłanie prośby o przyjęcie dziecka do świetlicy. Kartę zgłoszeniową do świetlicy będzie można wysłać za pomocą formularza google.​ Na etapie wypełniania karty zgłoszeniowej należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

      Etapy rekrutacji do świetlicy szkolnej:

      1. Wysłanie karty zgłoszeniowej do świetlicy szkolnej (formularz google) w terminie od 29 sierpnia do 31 sierpnia (do godziny 14:00).

      2. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej w dniu 31 sierpnia (w godzianch wieczornych).

      3. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane na bieżąco, a listy dzieci aktualizowane w każdy piątek.

       

      Dokumenty do pobrania:

      Regulamin pracy świetlicy szkolnej

      )Sebastian Krawczyk

     • Spotkanie organizacyjne i zajęcia adaptacyjne

     • Dyrektor i nauczyciele zapraszają dzieci z oddziału przedszkolnego oraz dzieci z klas pierwszych na zajęcia adaptacyjne w dniach 30 i 31 sierpnia 2021r. (poniedziałek i wtorek)

      Dyrektor i nauczyciele zapraszają dzieci z oddziału przedszkolnego oraz dzieci z klas pierwszych na zajęcia adaptacyjne w dniach 30 i 31 sierpnia 2021r. (poniedziałek i wtorek)

      30.08.2021r.
      Oddział przedszkolny, klasa 1a, 1b, 1c
      godz. 9:00– spotkanie dyrektora z rodzicami w jadalni szkolnej, przejście wychowanków do sal.
      9:00-11:00- zajęcia adaptacyjne z wychowawcą

      Oddział  sala

      0a          106

      1a          102

      1b          101

      1c          104a

      Klasa 1d, 1e, 1f
      godz.11:00- spotkanie dyrektora z rodzicami w jadalni szkolnej, przejście wychowanków do sal.
      11:00-13:00- zajęcia adaptacyjne z wychowawcą

      Oddział  sala

      1d          102

      1e          101

      1f           104a

      31.08.2021r.
      godz. 9:00-11:00 oddział przedszkolny, klasa 1d, 1e, 1f – zajęcia adaptacyjne z wychowawcą.
      godz. 11:00-13:00 klasa 1a, 1b, 1c – zajęcia adaptacyjne z wychowawcą.

      W najbliższych dniach, z rodzicami dzieci przyjętych od nowego roku szkolnego do naszej szkoły, będą
      kontaktowały się panie logopedki celem ustalenia terminu badania przesiewowego dziecka.

     • Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      Przypominamy, że jeszcze tylko do 30 sierpnia 2021r. można ubiegać się o przyznanie jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami ubiegania się o stypendium.

      Wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska wypełnia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń i składa w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia do sekretariatu szkoły do dnia 30 sierpnia 2021r. Jeden pozostaje w szkole, na drugim szkoła potwierdza wnioskodawcy datę wpływu.

      Wniosek jest rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną szkoły oraz zostaje uzupełniony przez wychowawcę ucznia. Następnie szkoła wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie jednorazowego stypendium wprowadzając dane do systemu elektronicznego przeznaczonego do realizacji procesu przyznawania jednorazowych stypendiów.

      Dokumenty:

      1. UCHWAŁA NR XXII/569/20UCHWAŁA NR XXII/569/20RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska UCHWAŁA OKREŚLAJĄCA REGULAMIN

      2. UCHWAŁA NR XXXV/897/21UCHWAŁA NR XXXV/897/21RADY MIASTA GDAŃSKAz dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska.  UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA REGULAMIN

      3. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium WNIOSEK

     • Podręczniki szkolne

     • Rodzicu, już dziś sprawdź jakie publikacje zapewnia szkoła a jakie musisz zakupić!

      Szkoła podstawowa, oddział przedszkolny: Wszystkie publikacje zakupują rodzice.

      Szkoła podstawowa I-III klasa: Twoje dziecko dostanie podręczniki. Jedyne, za co będziesz musiał zapłacić, to podręczniki do przedmiotów dodatkowych: język niemiecki lub język hiszpański, religia.

      Szkoła podstawowa, IV-VI klasa: Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: język niemiecki lub języka hiszpańskiego, religia.

      Szkoła podstawowa, VII, VIII klasa: Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: religia. To szkoła zapewni podręczniki i część ćwiczeń dla Twojego dziecka.

      Szczegółowy wykaz w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY lub możesz pobrać tutaj

      Wypożyczanie uczniom podręczników odbędzie się 1 września. Regulamin wypożyczania uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych

      Sebastian Krawczyk

     • Strój szkolny

     • Zakup stroju szkolnego jest obowiązkiem Opiekunów dziecka. Każdy Opiekun dziecka jest zobowiązany dokonać zakupu indywidualnie. Szkoła jedynie sugeruje zakup przez stronę internetową: WWW.NEXT.COM.

      Części składowe stroju powinny być zakupione według poniższego "wzornika" zaczerpniętego ze strony next. 

      MUNDURKI DZIEWCZYNY WZORNIK

      MUNDURKI CHŁOPCY WZORNIK

      Należy również podkreślić, iż podany wyżej opis jest jedynie "wzornikiem" i można dokonać zakupu stroju szkolnego również w innych sklepach.

       

      Zasady ubioru uczniów

     • Narodziny w naszej kociej rodzinie

     • Mamy to! Dzielimy się z Wami cudowną wiadomością! 3 czerwca w Gdańskim ZOO urodziły się 4 KOTY PUSTYNNE (dawna nazwa gatunkowa - koty arabskie). To dzieci Maoli  i Abu, które objęliśmy opieką jako społeczność Pozytywnej Szkoły Podstawowej.

       Pracownicy ZOO sprawdzili płeć i jest to 1 dziewczynka oraz 3 chłopaków . Każde z nich waży niespełna 0,5 kg. Przypomnijmy , że Maoli ( czyt. Moli )  przyjechała do ZOO w Gdańsku w zeszłym roku z Francuskiego ogrodu zoologicznego Parcs Zoologiques Lumigny.

      Zapraszamy was do odwiedzania #GdańskiOgródZoologiczny i uwieczniania swoich odwiedzin na zdjęciach , które możecie przesyłać do e.krzysiak@azaliowa.pozytywneinicjatywy.pl lub v.zarzycka@azaliowa.pozytywneinicjatywy.pl, a my podzielimy się nimi na stronie szkoły.

      Zobaczcie sami jaka to cudowna kocia rodzina: https://www.facebook.com/zoogdansk/videos/146302080849700

     • Kibicujemy!

     • Minęło 5 lat od odwiedzin w naszej szkole Piotra Myszki - zawodnika AZS AWFiS w windusurfingowej klasie RS:X. Wtedy odwiedził nas przed startem na olimpiadzie w Rio de Janeiro (gdzie zajął 4 miejsce). 

      Opowiadał naszym uczniom jak wyglądają przygotowania , jak wiele osób jest w to zaangażowanych i o tym jak ważne jest to wydarzenie  dla każdego sportowca. Pomimo ciężkich treningów i życia w ciągłej podróży mogliśmy liczyć na jego wsparcie podczas organizowanych przez nas finałów WOŚP. Tym razem zakwalifikował się na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, a my trzymamy kciuki za jego starty i zdobycie wymarzonego medalu.  #PiotrMyszka to zawodnik na medal. Olimpijskie emocje trwają!

     • Godziny pracy sekretariatu

     • W dniach 26 lipca - 13 sierpnia recepcja szkolna funkcjonuje w następującym wymiarze czasowym:

      poniedziałek, wtorek, czwartek 14:00-20:00

      środa, piątek 8:30-16:30

     • Kolejny tydzień wakacji za nami!

     • Minął kolejny tydzień wakacyjnych wydarzeń. Tym razem oprócz zajęć muzycznych, plastycznych, przyrodniczych, informatycznych, sportowych były również zajęcia w stajni Equestria Star. 

       

      W czasie pobytu w stajni nauczyliśmy się pielęgnacji koni, sprzątania w boksach oraz mieliśmy okazję pojeździć. Był tez czas zabawy oraz pieczenia kiełbasek. Tydzień tak szybko minął. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy dalszego wakacyjnego odpoczynku.

     • Pierwszy wakacyjny turnus za nami

     • Pierwszy wakacyjny turnus dobiegł końca. Było intensywnie, wesoło i wartościowo. Dowiedzieliśmy się, że w życiu bardzo ważny jest ruch, dlatego codziennie bawiliśmy w gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu. 

      Poza tym: odkrywając świat wykonaliśmy wiele doświadczeń, ujawnialiśmy swoje artystyczne talenty, programowaliśmy i ożywialiśmy roboty a poza tym jeszcze poznawaliśmy tajniki dobrego odżywiania w kulinarnym studiu małych przyjemności – było smacznie i zdrowo.

      Wszystkim dzieciom dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy dalszych udanych wakacji.

     • Wyniki konkursu PAPA

     • Dnia 22.06, w naszej szkole, odbył się konkurs pt. „Pozytywne Amatorskie Prezentacje Artystyczne”. Celem konkursu była integracja oraz aktywizacja dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach artystycznych, a także promowanie najlepszych artystów z naszej szkoły.Dnia 22.06, w naszej szkole, odbył się konkurs pt. „Pozytywne Amatorskie Prezentacje Artystyczne”. Celem konkursu była integracja oraz aktywizacja dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach artystycznych, a także promowanie najlepszych artystów z naszej szkoły.

      We wszystkich konfrontacjach brało udział 21 uczniów. W ramach konkursu, jury w składzie : Anna Wojtowicz, Damian Wasiak oraz Katarzyna Kucia, wyłoniło 11 laureatów w różnych kategoriach.

      Tytuł laureata w kategorii „konfrontacje plastyczne” otrzymały:

      - Maja Ochotna z klasy 7e

      - Martyna Celewicz z klasy 5c

      - Małgorzata Kocot z klasy 2c

      Tytuł laureata w kategorii „konfrontacje wokalne” otrzymała:

      - Iga Szeszko z klasy 1a

      Tytuł laureata w kategorii „konfrontacje taneczne” otrzymali:

      - Kinga Kujawska z klasy 1b i Maciej Zieliński z klasy 1d

      - Jowita Boniewska z klasy 6f, Martyna Przychodzeń z klasy 6e , Wiktoria Skowrońska z klasy 7f oraz Natalia Kifner z klasy 6e

      Tytuł laureata w kategorii „inne konfrontacje” otrzymała:

      - Maria Pierzchlińska z klasy 3a

      Serdeczne gratulacje dla laureatów. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku.

       

      Katarzyna Kucia

      Anna Wojtowicz

      Damian Wasiak

       

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • (58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk 80-177 Gdańsk Poland
   • tel. (58) 341-25-06 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 7:00 - 15:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. (58) 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. (58) 341 25 06 wew. 105 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:30
   • Pedagogo/Psycholog tel. (58) 341 25 06 wew. 125 tel. 539 111 857 pedagog@pozytywneinicjatywy.pl