• Przepraszamy za usterki

     • W czasie przerwy technicznej w dostępie do Librusa, po przerwie na lunch, zachęcam do lektury. 
      Z uwagi na zawieszenie serwera Librus, zaplanowane zajęcia w porze 12:00-13:45 odbędą się w późniejszym terminie. 
      Przepraszamy za usterki.

     • Organizacja nauczania zdalnego w PSP

     • Sposób i tryb realizacji zadań w ramach pracy zdalnej

      Zajęcia lekcyjne odbywają się dla poszczególnych klas zgodnie z planem lekcji.

      Plan zajęć uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów, równomierne obciążenie zajęciami edukacyjnymi oraz ich zróżnicowanie. Nauczyciele w trakcie pracy zdalnej dobierają właściwe narzędzia pracy z uczniem. Uwzględniają przy tym zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z komputera, telewizora, telefonu, tabletu oraz ich dostępności w domu, dostosowanych do wieku i etapu rozwoju ucznia, a także jego sytuacji rodzinnej. Nauka może być realizowana z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez MEN.

      Realizacji zadań w ramach pracy zdalnej, zakłada samodzielną naukę w domu pod kierunkiem nauczyciela we współpracy z rodzicem.

      Rodzice zapewniają swoim dzieciom warunki umożliwiające zdalne nauczanie poprzez wyznaczenie miejsca do wykonywania zadań zleconych przez nauczycieli. Rodzice w miarę możliwości udostępniają swoim dzieciom sprzęt komputerowy np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon.

      Współpraca nauczycieli z uczniami lub rodzicami

      Podstawowym narzędziem do współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami jest e-dziennik Librus Synergia.

      Nauczyciele każdego dnia wysyłają swoim uczniom streszczenie aktywności jakie ma podjąć uczeń w danym dniu. Dodatkowo nauczyciele w ustalonym czasie pełnią konsultacje on-line dla uczniów i rodziców. Podstawowym kanałem komunikacji jest przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem e-dziennika. Nauczyciele mogą wykorzystywać inne kanały komunikacji np. Skype, Messenger, WhatsApp, Jitsi Meet, Cisco Webex, Discord, Microsoft Teams, G Suite dla szkół i uczelni.

      Docelowo szkoła będzie korzystała z jednego dodatkowego kanału komunikacji (oprócz e-dziennika), który połączy możliwości wysyłania korespondencji, przesyłanie załączników, przeprowadzenie wideokenferencji i jej zarejestrowanie.

      Sebastian Krawczyk  

    • Organizacja zdalnego nauczania
     • Organizacja zdalnego nauczania

     • Szanowni Państwo,

      W dniu jutrzejszym zaprezentuję organizację zdalnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      W poniedziałek i wtorek (23-24 marca) będą trwały próby zdalnego nauczania. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w testach.

      Proszę jutro w ciągu dnia zalogować się na platformę Librus. Tam sukcesywnie będę zamieszczał zadania dla Uczniów i Rodziców.​​​​​​​

      Zaczynamy odliczanie ...

      poniedziałek, wtorek, start

    • Rekomendacje do pracy – do momentu opublikowania rozporządzenia
     • Rekomendacje do pracy – do momentu opublikowania rozporządzenia

     • Nauczyciele zostali zobowiązani do przesyłania rozsądnej liczby zadań do realizacji, aby uczniowie nie zostali zasypani ogromną liczbą zadań, kart pracy czy opracowań do wykonania.

      W wystosowanym 11 marca komunikacie dot. zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych Minister Edukacji Narodowej zwrócił się do uczniów, aby odpowiedzialnie wykorzystali czas spędzony w domu, np. czytając ulubioną książkę, uzupełniając wiadomości lub rozwijając kompetencje. Mogą w tym czasie wykorzystać materiały rekomendowane przez nauczycieli.

      Dotychczas nauczyciele przygotowywali i wykorzystywali materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności. Część nauczycieli i uczniów zdobywała nowe doświadczenie na różnych platformach. Docelowo nasza szkoła będzie korzystała tylko z jednej G Suite dla Szkół i Uczelni albo Microsoft Teams.​​​​

      Podczas zawieszenia zajęć w terminie 12-25 marca: 

      • szkoła nie prowadzi obowiązkowych zajęć edukacyjnych (realizowane zajęcia zdalnie stanowią jedynie testowanie narzedzi),
      • nauczyciele nie oceniają uczniów (ocenianiu podlegają tylko zrealizowane w szkole treści),
      • przesyłane przez nauczycieli zadania do wykonania, karty pracy i inne opracowania nie są obligatoryjne, nie można za nie wystawiać ocen (zarówno w trakcie zawieszenia zajęć, jak i po ich ustaniu, komunikowane terminy oddesłania prac służyły jedynie do gromadzenia doświadczenia w pracy zdalnej),
      • jeśli nauczyciele organizują “lekcje online”, udział w nich jest dobrowolny,
      • nauczyciel nie wpisuje “nieobecności” w momencie, gdy uczeń nie podejmie zaproponowanej przez nauczyciela aktywności,
      • zadania i przesyłane materiały do realizacji tematu dotyczyły partii materiału, które zostały już omówione i powinny służyć utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych już wiadomości, a w nielicznych przypadkach podanie materiału wyprzedzającego służył jedynie do gromadzenia doświadczenia w pracy zdalnej
      • niedopuszczalne jest również zlecanie uczniom samodzielnego ich opracowania.

      Szanowni Państwo, ww. kwestie zostaną uregulowane w najbliższych dniach przez MEN w rozporządzeniu. Do tego czasu nauczyciele pozostają w kontakcie z uczniami i wspierają ich (nie tylko edukacyjnie, ale przede wszystkim wychowawczo). To sytuacja trudna dla dorosłych, ale również dla dzieci.

    • Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
     • Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     • Szanowni Państwo,

      Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej, mimo obecnej sytuacji epidemiologicznej, wyrażającej się zawieszeniem zajęć edukacyjnych, informujemy, że nie są planowane zmiany w aktualnym harmonogramie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych. 

      Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w Pozytywnej Szkole Podstawowej.

      Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, 24 marca 2020 o godz. 15.00 zostaną opublikowane wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz pierwszej klasy w Pozytywnej Szkole Podstawowej. Wyniki rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:

      - w placówce pierwszego wyboru – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

       - logując się na platformie GPE

      Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, zalecamy sprawdzenie wyniku postępowania rekrutacyjnego, logując się na platformie GPE. 

      Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do pierwszej klasy i oddziału przedszkolnego w Pozytywnej Szkole Podstawowej. 

      Kandydat (spoza obwódu) z listy zakwalifikowanych do Pozytywnej Szkoły Podstawowej zostaje przyjęty, jeżeli rodzic w terminie od 25 marca do 31 marca 2020 do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia kandydata, dostarczając do szkoły w formie papierowej wypełnione oświadczenie podjęcia nauki w klasie pierwszej (załącznik nr 1 do wniosku) i oddziale przedszkolnym (załącznik nr 5 do wniosku). Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji kandydata. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem do danej szkoły.

      W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem COVID19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników szkoły, ograniczamy do niezbędnego minimum kontakt osobisty w celu przekazania dokumentów potwierdzających wolę.  Druk oświadczenia potwierdzenia woli dostępny jest na platformie GPE.  Wypełnione i podpisane oświadczenie można osobiście dostarczyć do szkoły, wrzucając je do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do szkoły lub przesyłając skan oświadczenia na adres mailowy: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl. W temacie maila proszę podać potwierdzenie woli.

      Sebastian Krawczyk

    • Laureaci w cieniu wirusa
     • Laureaci w cieniu wirusa

     • Pochłonięci tematem wirusa nie zdążyliśmy powiadomić,  że w Kuratoryjnym Konkursie Przedmiotowym z Informatyki mamy w tym roku dwóch Laureatów: Michał Łysiak 8b i Maksymilian Sobolewski 7c, a także Finalistkę Wiktorię Żochowską 7d. Całej trójce gratulujemy! Konkurs z informatyki odbywał się dopiero po raz drugi, a to oznacza, że nie mamy dużego doświadczenia, czego się spodziewać w pytaniach. Zadania na wszystkich etapach były trudne i czas na ich wykonanie mocno ograniczony.  Taki sukces to powód do radości nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Dziękujemy, że dostarczacie nam takich przyjemnych wrażeń.

      Nauczyciele informatyki

    • Międzyszkolne Mistrzostwa Bowlingowe
     • Międzyszkolne Mistrzostwa Bowlingowe

     • Tym razem grano na dwóch obiektach U7 w Gdańsku i nowym obiekcie – U7 Wrzeszcz. Zawody odbywały się w czterech kategoriach wiekowych, z podziałem na zespoły dziewcząt i chłopców. Już od lat Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego jest współorganizatorem tej imprezy. W tym roku szkolnym bowling wszedł także do klasyfikacji Gdańskiej Olimpiady Młodzieży.

       

      Kilka statystyk

          Ilość szkół: 103

          Ilość drużyn: 196

          Ilość graczy: 980

      Średnie ilości punktów:

          Klasy 1-3 - 350 (dziewczęta) oraz 394 (chłopcy)

          Klasy 4-6 - 481 (dziewczęta) oraz 580 (chłopcy)

          Klasy 7-8 - 641 (dziewczęta) oraz 746 (chłopcy)

          Klasy ponadpodstawowe - 769 (dziewczęta) oraz 946 (chłopcy)

       

      “Sukcesu nie mierzy się ilością pucharów, ale tym jaki dystans musiałaś przebyć, aby dotrzeć w miejsce, w którym jesteś stamtąd gdzie byłaś.”

       

      Dlatego za rok znów spróbójemy !!

       

      Wielkie brawa dla naszych reprezentantów, którzy dzielnie walczyli na arenie zmagań w formie zespołowej.

      Szkoły Podstawowe (klasa 4 -6)

      Panie:

      Szymak Maria 4b

      Szurek Sandra 4c

      Kołodziejczyk Liwia 4e

      Mikułan Karolina 4e

      Mikułan Natalia 5e

      Panowie:

      Pontus Maciej 5a

      Chmura Artur 5i

      Branicki Leonard 4a

       Jaroń Patryk 4a

      Czarniecki Alex 4a

      Łobodziński Szymon 4a

      • Szkoły Podstawowe (klasa 7 -8)

      Panowie:

      Wiśniewski Maksym 8a

      Kozicki Krystian 8a

      Dembek Maciej 7e

      Bohdziewicz Olaf 7e

      Bohdziewicz Eryk 7e

      Wójcik Wiktor 7c

      Panie:

      Weronika Tatarczuk 7a

      Amelia Nogal 7a

      Aurora Czaja 7a

      Zuzia Skibińska 7e

      Ola Kojtych 7e

      Blanka Zielińska 7e

      Makowska Victoria 7e

       

      Trenerzy : Paweł Kalica oraz Kacper Zieliński

    • Pozytywny Pedagog - pomoc psychologiczna online
     • Pozytywny Pedagog - pomoc psychologiczna online

     • Szanowni Państwo! Uruchomiliśmy pomoc psychologiczną online dla uczniów naszej szkoły i ich rodziców.

      W celu skontaktowania się z osobą dyżurującą prosimy o wiadomość na konto Pozytywny Pedagog na platformie Librus. Osoba dyżurująca odpisze Państwu i zaproponuje godzinę spotkania online. Do rozmowy wykorzystamy Skypea, dlatego zachęcamy do założenia tego konta już teraz.

      Sytuacja zagrożenia zdrowia nie jest dla nikogo łatwa do zrozumienia i zaakceptowania. Nic więc dziwnego, że wiele dzieci może czuć się zagubionych, bądź wystraszonych. Jako dbający dorośli, możemy pomóc poprzez słuchanie oraz odpowiadanie w sposób wspierający, szczery i zrozumiały. Na szczęście często dzieci wykazują dużą odporność psychiczną na stratę czy chorobę, Ważne jest jednak, by tworzyć bezpieczne i otwarte środowisko, w którym dzieci będą czuły się swobodnie zadając pytania. Możemy skutecznie pomóc dzieciom w radzeniu sobie w stresujących wydarzeniach i zminimalizować odczuwane napięcie.W załączeniu przesyłamy propozycję Jak rozmawiać z uczniem. 

    • Dzień Kobiet klasy 5c
     • Dzień Kobiet klasy 5c

     • 6 marca klasa 5c świętowała Dzień Kobiet. Chłopcy wręczyli koleżankom upominki z tej okazji.Po rozdanych prezentach i życzeniach wszyscy razem z Paniami udali się na lody. Było miło i smacznie.

    • Budowanie Placu Broni klasy 5c
     • Budowanie Placu Broni klasy 5c

     • Po zakończeniu omawiania lektury „Chłopcy z  Placu Broni” Ferenca Molnara, uczniowie klasy 5c postanowili sami zbudować swoje Place Broni. Przy tym zadaniu cała klasa dobrze się bawiła i powstały ciekawe makiety.

    • Wielki Maraton Czytelniczy - wyniki klas 3
     • Wielki Maraton Czytelniczy - wyniki klas 3

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice,

      Mamy przyjemność przekazać wszystkim zainteresowanym wyniki z przedostatniego  testu WMC-dla klas 3. Tym razem uczniowie czytali książkę Elżbiety Zubrzyckiej pt. "O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów".

      Oto szczegółowe wyniki z 6 testu WMC :
      I msc – Mia Grądziel 3E, Adam Gort 3A, Kacper Agaciak 3A - 18/21 pkt
      II msc – Barbara Stopa 3D, Alicja Stopa 3D, Jakub Ślusarz 3A 17/21 pkt
      III msc- Piotr Suchodolski 3C -    14/21 pkt
      IV msc – Szymon Płocki 3C, Nina Dederowska 3E -     13/21 pkt.

      W marcu czytamy książkę Marcina Pałasza pt. "Wszystko zaczyna się od marzeń"

      Drodzy Maratończycy,
      przed wami została do przeczytania ostatnia książka i został do napisania ostatni test.
       

      Trzymamy kciuki za Wasz sukces , jakim jest  dotarcie do mety maratonu czytelniczego .
      Życzymy powodzenia

      koordynatorki klas 3
       Danuta Sobiegraj , Anna Kowalczyk

    • KOMUNIKAT!
     • KOMUNIKAT!

     • ​​​​​​​Od 12 marca zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 

      W dniach 12-13 marca w szkole sprawowana będzie opieka na dziećmi, natomiast od 16 do 25 marca szkoła zostanie zamknięta. 

      Obecnie zajęcia zostaną zawieszone na 14 dni, decyzja nie wpływa na chwilę obecną na terminarz roku szkolnego i terminy egzaminów.

    • Kaszubski w Pozytywnej Szkole
     • Kaszubski w Pozytywnej Szkole

     • Kaszubski w naszej szkole to poznanie kultury  i języka kaszubskiego. Podczas zajęć rozwijamy sie  językowo, plastycznie, poznajemy ciekawe miejsca na Kaszubach oraz związane z nimi legendy. Klasy pierwsze mają do dyspozycji i pady by móc jeszcze ciekawej uczyć się o Kaszubach.Podczas dni otwartych naszej szkoły było też stoisko dotyczące języka i kultury kaszubskiej.Mała próbka o czym mowa w relacji fotograficznej

      Karolina Sawicka-Błażejewska

    • Na dzikim zachodzie - bal klas trzecich
     • Na dzikim zachodzie - bal klas trzecich

     • Za nami już okres karnawału a my chcemy powspominać jak fajnie się bawiliśmy.

      Więc przeżyjmy to jeszcze raz: 13 lutego 2020 uczniowie klas trzecich mieli bal pt "Na dzikim zachodzie". Wśród konkurencji było przenoszenie w nietypowy sposób jajek, zbieranie marchewek, zbijanie puszek były też czary no i tańce. Relacja fotograficzna ponizej

      Wychowawczynie klas trzecich

    • Olo Stawiany odbiera laury z rąk wiceministra edukacji narodowej
     • Olo Stawiany odbiera laury z rąk wiceministra edukacji narodowej

     • Po sukcesach w szrankach historycznych na Uniwersytecie Gdańskim, Olo awansował do finału Olimpiady Historycznej w Poznaniu. Konkurował tam z najlepszymi rycerzami historii z całej Polski i …. zdobył laury !!! Na zdjęciu Olo idzie odebrać z rąk wiceministra edukacji narodowej, Macieja Kopcia, dyplom laureata ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Juniorów w Poznaniu.

      Sukces Ola Stawianego przyniesie  bezpośrednie profity wszystkim w Pozytywnej Szkole. Olo dostał od wydawnictwa MERIDIAN  roczny kod dostępu do Platformy Edukacyjnej MERIDIAN dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

      Może i korzeń nauki bywa gorzki ale owoc jakże słodki.

       

      Gratuluję wyniku i dziękuję wszystkim za trzymanie kciuków !

      Bogumiła Danowska

      nauczycielka historii

    • Targi Szkolne - odwołane
     • Targi Szkolne - odwołane

     • W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem odwołuję zaplanowane na najbliższą sobotę II Targi Szkolne.

      W najbliższym czasie przedstawimy alternatywne formy prezentowania ofert szkoł ponadpodstawowych oraz rozmów z doradcą zawodowym.

      Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli.

    • EkoPozytywni z 5i
     • EkoPozytywni z 5i

     • 4 marca 2020 roku klasa 5i wzięła udział w cyklicznej proekologicznej akcji Ekopatrol.  Porządkowaliśmy teren wokół szkoły. Poszło nam świetnie. Zachęcamy!

      Wychowawca

      Magdalena Aniśko

    • Europejski Dzień Logopedy w naszej szkole
     • Europejski Dzień Logopedy w naszej szkole

     • W piątek 6. marca obchodziliśmy Europejski Dzień Logopedy. Z tej okazji panie logopedki: Alicja Hołubicka i Katarzyna Madej-Damp przygotowały dla klas 0-2 całogodzinne warsztaty.

      Panie zostały zaproszone przez wychowawców do klas 0B, 1A, 1B, 1E, 2A, 2D. Podczas zajęć z logopedami dzieci zastanawiały się po co im służy im mowa i język, którym się posługują. Chętnie wykonywały ćwiczenia buzi i języka, aby zawsze wyraźnie mówić. Dzieci uczyły się z filmu instruktażowego jak ćwiczyć głos ze znanym prezenterem telewizyjnym oraz powtarzały bezbłędnie trudne łamańce językowe, czym Panie logopedki były wręcz urzeczone. Uczniowie przystąpili również do zawodów drużynowych w dmuchanie piłki oraz wynajdowaniu na czas obrazków i ich opisów. Radości i pisków rywalizacyjnych nie brakwoalo w wesołych drużynach. Na zakończenie warsztatów Panie logopedki dostały życzenia od dzieci m. in. : "zdrowia, szczęścia", "radości z pracy" oraz "żeby dzieci były grzeczne i uczyły się szybko mówić ładnie". Takie dobre życzenia zawsze warto usłyszeć, za co dziękujemy naszym uczniom. 

      Alicja Hołubicka, Katarzyna Madej-Dampc

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk 80-177 Gdańsk Poland