• Z uwagi na prośby Nauczycieli i Rodziców kosmetycznej zmianie uległ plan lekcji, który obowiązuje od 19 lutego br.

     Uczniów, Rodziców i Nauczycieli proszę o przeanalizowanie planu lekcji.
    • KOMUNIKAT 12 LUTEGO
     • KOMUNIKAT 12 LUTEGO

      Z uwagi na prośby Nauczycieli i Rodziców kosmetycznej zmianie uległ plan lekcji, który obowiązuje od 19 lutego br.

      Uczniów, Rodziców i Nauczycieli proszę o przeanalizowanie planu lekcji.

      Sebastian Krawczyk

      Dyrektor Szkoły

    • KOMUNIKAT 09 LUTEGO
     • KOMUNIKAT 09 LUTEGO

      Z uwagi na zmianę zmianowości w oddziałach przedszkolnych, zmiany presonalne i organizacyjne oraz nowe zadania wynikające z realizacji w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej zmianie uległ plan lekcji, który obowiązuje od 12 lutego br.

      Uczniów, Rodziców i Nauczycieli proszę, aby dokładnie przeanalizowali zmiany w planie lekcji.

    • KOMUNIKAT 18 LISTOPADA
     • KOMUNIKAT 18 LISTOPADA

      Z uwagi na nowe zadania wynikające z realizacji w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej kosmetycznej zmianie uległ plan lekcji, który obowiązuje od 20 listopada br.

      Uczniów, Rodziców i Nauczycieli proszę, aby dokładnie przeanalizowali plan.

      Sebastian Krawczyk

      Dyrektor Szkoły

    • KOMUNIKAT 02 LISTOPADA
     • KOMUNIKAT 02 LISTOPADA

      Z uwagi na nowe zadania wynikające z realizacji w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej drobnej zmianie uległ plan lekcji, który obowiązuje od 06 listopada br.

      Uczniów, Rodziców i Nauczycieli proszę, aby dokładnie przeanalizowali plan, ponieważ zmiany w planie lekcji oprócz zmian personalnych uwzględniają możliwe do wprowadzenia rozwiązania zgłaszane przez Rodziców lub Nauczycieli.

    • KOMUNIKAT 22 PAŹDZIERNIKA
     • KOMUNIKAT 22 PAŹDZIERNIKA

      Z uwagi na zmiany kadrowe zmianie uległ plan lekcji, który obowiązuje od 23 października br.

      Uczniów, Rodziców i Nauczycieli proszę, aby dokładnie przeanalizowali plan, ponieważ zmiany w planie lekcji oprócz zmian personalnych uwzględniają możliwe do wprowadzenia rozwiązania zgłaszane przez Rodziców i Nauczycieli.

    • KOMUNIKAT 01 PAŹDZIERNIKA
     • KOMUNIKAT 01 PAŹDZIERNIKA

      Z uwagi na zakończoną rekrutację uzupełniającą na zajęcia RZ i U oraz zmiany organizacyjne zaktualizowano plan lekcji, który obowiązuje od 02 października br.

      Uczniów, Rodziców i Nauczycieli proszę, aby dokładnie przeanalizowali plan, ponieważ zmiany w planie lekcji uwzględniają możliwe do wprowadzenia rozwiązania zgłaszane przez Rodziców i Nauczycieli.

  • Godziny dzwonków

   Wtorek 20.02.2018
  • Partnerzy