• "ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II I WIELKIE TEMATY"

     • Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu "ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II I WIELKIE TEMATY" - NIE LĘKAJCIE SIĘ

      Drodzy uczniowie!

      Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu "ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II I WIELKIE TEMATY" - NIE LĘKAJCIE SIĘ organizowanego przez Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni.
      Wojewódzki Konkurs "Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy", jak co roku adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego. Termin konkursu związany został z datą wyboru Jana Pawła II na Papieża. Konkurs został wpisany do kalendarza imprez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
      Rokrocznie tematem konkursu jest hasło Dnia Papieskiego ogłaszanego na dany rok przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku mottem będą słowa Papieża - „Nie lękajcie się”, wypowiedziane w 1978 r. podczas inauguracji pontyfikatu. W dobie pandemii nabierają one nowego znaczenia. Żyjąc w nieustannym lęku przed chorobą, utratą pracy, z licznymi obostrzeniami sanitarnymi, w dystansie do innych, zmagamy się z własnymi słabościami. Tegoroczne hasło „Nie lękajcie się” daje nadzieję, podnosi na duchu i niesie przesłanie, że nie musimy być sami w tych trudnych czasach.

      1. Zapraszamy uczniów klas 1- 8 do udziału w kategoriach:
      LITERATURA – uczestnik przesyła własny utwór literacki – wiersz, podejmujący temat:
      „Nie lękajcie się!”. Komisja Konkursowa, oceniając pracę, weźmie pod uwagę następujące
      kryteria: oryginalność ujęcia tematu, zawartość treściową utworu, styl i język wypowiedzi,
      zapis (poprawność ortograficzna i interpunkcyjna).
      PLASTYKA – uczestnik przesyła pracę własną nawiązującą do tematu: „Nie lękajcie się!”
      (technika dowolna). Komisja Konkursowa, oceniając pracę, weźmie pod uwagę
      następujące kryteria: oryginalność ujęcia tematu i zastosowane środki wyrazu
      artystycznego.
      2. Do etapu wojewódzkiego konkursu zostanie wyłonionych po trzech finalistów z poszczególnych kategorii (I-IV, V-VIII). Uczestnik konkursu może wziąć udział w jednej lub dwóch kategoriach.
      3. Prace prosimy przekazywać do katechetów lub do pokoju nauczycielskiego do 5 października b.r. wraz z kartą uczestnika konkursu i oświadczeniem rodo ze strony:
      https://katolik.info.pl/wojewodzkie-konkursy-kuratoryjne/konkurs-swiety-jan-pawel-ii-i-wielkie-tematy/
      4. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy pochwały i 6 z religii.
      Zachęcamy do udziału w konkursie! Liczymy na waszą kreatywność i pomysłowość.

      Katecheci
       

     • Bieg Fair Play PKOl

     • Bieg Fair Play PKOl z okazji Światowego Dnia Fair Play.

          Dnia 7 września obchodziliśmy Światowy Dzień Fair Play ustanowiony w 2020 roku przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). To inicjatywa mająca na celu promocję fair play i wartości etycznych w sporcie i w życiu codziennym.

      Nasza szkoła w dniach 7-10 września na zajęciach wychowania fizycznego przyłączyła się do akcji, której celem jest szeroka promocja postawy fair play wśród młodych ludzi. Uczniowie klasy 4-8 mieli zadanie wykonać bieg terenowy wokół zbiornika retencyjnego Kiełpinek.

      Idea #BiegFairPlayPKOl nie polega na biciu rekordów! W biegu, w którym celem nie było zwycięstwo, a dobra zabawa.
      Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
      Hasło przewodnie tegorocznej akcji to:
      Grajmy fair, grajmy razem!

     • Dzień chłopaka w 1d

     • Klasa 1d postanowiła zacząć tydzień od świętowania dnia chłopca.

      W tym celu 27.09.2021 udała się do kina na film pt: "Wielka stopa. W rodzinie siła." Nim rozpoczął się seans klasa miała warsztaty na temat charakterystycznych  postaci z bajek i bajek w których występują (było  m. in o syrence, o yeti) zakończone quizem. Po super seansie udaliśmy się na plac zabaw po czym wróciliśmy do szkoły. Zarówno dziewczynki jak i chłopacy wrócili zmęczeni ale szczesliwi.

      Z tego miejsca dziewczyny z klasy 1d składają najlepsze życzenia wszystkim chłopakom z naszej szkoły. 

     • Wirtualne podróże

     • Inauguracja międzynarodowego projektu edukacyjnego "Wirtualne podróże"

      Ahoj, przygodo!

      Inauguracja międzynarodowego projektu edukacyjnego "Wirtualne podróże", dzięki " Nauka w plecaku" poszerzymy wiedzę o Polsce i świecie, kształtując postawę otwartości wobec świata i ludzi.

      Motywem przewodnim lekcji w klasie 2c, będą podróże. To kontynuacja naszych podróży z roku poprzedniego. Podróżować będziemy po świecie zewnętrznym, ale udamy się też w kolejną podróż w głąb siebie, poznamy emocje oraz kulturę świata. Szykuje się ciekawy rok. Klasa 2c wraz z wychowawczynią Anną Kowalczyk wyrusza w podróż i przygotowuje albumy wirtualnego podróżnika do zapisywania relacji. Wierzymy, że przeżyjemy wiele niezapomnianych przygód.

     • W parku baśni i legend kaszubskich

     • W parku baśni i legend kaszubskich

          W sobotę 25.09.2021 uczniowie uczący się w naszej szkole języka kaszubskiego wybrali się w ramach nauki tego języka na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę. Swoją wiedzę na temat legend i baśni kaszubskich pogłębiały w parku znajdującym się we Wieżycy. Podczas pobytu poznali m. in. legendę związaną z powstaniem haftu kaszubskiego oraz o krośniętach, a wszystko w trójwymiarze. Obejrzeli też przedstawienie teatralne. Spróbowali też  swych sił podczas warsztatów tworząc trójwymiarowe wzory kaszubskie za pomocą papieru. Na koniec na dzieci czekało ognisko oraz chwila relaksu na placu zabaw.

       

     • Pola nadziei

     • Inauguracja akcji "Pola nadziei"

           Wolontariusze Pozytywnej Szkoły Podstawowej po raz kolejny zasadzili żonkile  przed szkołą. Tym samym zapoczątkowali akcję "Pola nadziei", której celem jest szerzenie idei ruchu hospicyjnego i wsparcie działalności  Hospicjum Domowego. Mamy nadzieję,  że w tej edycji pandemia nie przeszkodzi nam w działaniach. 

      Szkolne Koło Wolontariatu

      Dorota Warmińska

     • Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

     • Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych od klas IV w roku szkolnym 2021/2022

      W roku szkolnym 2021/2022 Pozytywna Szkoła Podstawowa zgłosiła  swój udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego matematyki, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, informatyki oraz organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z ramowym regulaminem wojewódzkich konkursów przedmiotowych w I stopniu (szkolnym) konkursów może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej od klasy IV.

      Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć wypełnioną KOMPUTEROWO „Kartę zgloszenia ucznia do konkursu”. Wypełnione komputerowo karty prosimy składać do 8 października (do godziny 14) w Sekretariacie Uczniowskim.

      Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące konkursów oraz ich kolejnych etapów znajdują się w Szczegółowych Regulaminach Konkursów na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

      Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

      Szczegółowe Regulaminy Konkursów Przedmiotowych

     • Stypendium św. Mikołaja

     • Ruszył nabór wniosków o Stypendium św. Mikołaja

      Fundacja Świętego Mikołaja rozpoczęła nabór wniosków o stypendium. Nabór potrwa do 1 października  2021.

      O Stypendium mogą ubiegać się uczniowie naszej szkoły, którzy spełnią poniższe kryteria:

      Kryteria formalne:

      1. średnia ocen w roku poprzednim nie niższa niż: 4,4,

      2. miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie wyższy niż 1500 zł,

      3. złożony kompletny wniosek o stypendium poprzez portal stypendialny: stypendia.mikolaj.org.pl

      Kryteria merytoryczne:

      Kryterium nr 1.

      Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego (w tym harcerstwo, samorząd szkolny, wolontariat, parafia itp).

      Kryterium nr 2.

      Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego.

      Stypendium trafi do ucznia zdolnego, zaangażowanego społecznie z niezamożnej rodziny. Jego celem jest wsparcie rozwoju pasji i talentów tych dzieci, dla których trudniejsza sytuacja materialna rodziny jest barierą w rozwoju.

     • Projekt „Zdolni z Pomorza”

     • Projekt „Zdolni z Pomorza” na rok szkolny 2021/2022

      Projekt „Zdolni z Pomorza” na rok szkolny 2021/2022

      Informujemy, że do 30 września 2021r. trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do projektu Zdolni z Pomorza na przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, kompetencje społeczne.

      Wnioski należy składać do 30 września 2021 r.w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ul. L.Krzemienieckiej 1 (od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00) osobiście, można również przesłać drogą pocztową na adres poradni.

      Warunki przyjęcia do projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk”:

      1.  na przedmioty: matematyka-fizyka-informatyka: złożenie wymaganych dokumentów, zgłoszenie się na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wskazanej przez Komisję Rekrutacyjną) i uzyskanie opinii rekomendującej udział w projekcie, udział w Teście Uzdolnień Kierunkowych - w terminie wskazanym przez Komisję  Rekrutacyjną
      2. na przedmioty: biologia-chemia-kompetencje społeczne: złożenie wymaganych dokumentów,opracowanie projektu i załączenie opisu projektu do zgłoszenia udziału zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie „Zasady realizacji projektów„, po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, zgłoszenie się na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wskazanej przez Komisję Rekrutacyjną) udział w Teście Uzdolnień Kierunkowych - w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną.

      Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się tutaj

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • Bezpłatna akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie.

      Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

      nasza szkoła uczestniczy w akcji XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w piątek 1 października 2021 r. w czasie długich przerw.
      Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia tabliczkowych zaległości po wakacjach.

      Chętni uczniowie będą mogli w naszej szkole aktywnie uczestniczyć w akcji poprzez wybieranie losów z zadaniami z tabliczki mnożenia odpowiednie dla danej klasy. Jeżeli uczeń poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł: Ekspert Tabliczki Mnożenia.

      Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie: www.wmtday.org

      Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

      Zespół nauczycieli matematyki
       

     • Pakiet bezpłatnych przejazdów

     • Szanowni Państwo!

      Pragniemy przypomnieć, że dzieci i młodzież posiadający Gdańską Kartę Mieszkańca mogą bezpłatnie poruszać się komunikacją miejską w Gdańsku.

      Osoby, które w ubiegłych latach korzystały już z tego przywileju, powinny ponownie złożyć wniosek o pakiet bezpłatnych przejazdów.
      Więcej informacji: https://bit.ly/39fxaFL 

     • Pozytywne Sprzątanie Świata

     • Pozytywne Sprzątanie Świata

         W ubiegłym tygodniu w teren ruszyli uczestnicy wydarzenia "Pozytywne Sprzątanie Świata" zorganizowanego w ramach akcji "Sprzątanie Świata 2021". Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy poświęcili swój wolny czas na posprzątanie terenów zielonych oraz osobom, które im pomagały.  Jesteście super! 

     • AKCJA MENSTRUACJA !!POZYTYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA DOŁĄCZA DO PROJEKTU DLA DZIEWCZĄT

     • POZYTYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA DOŁĄCZA DO PROJEKTU DLA DZIEWCZĄT

           Samorząd Uczniowski we współpracy z Paniami Magdaleną Lis oraz Joanną Błędzką naszymi cudownymi Paniami od WDŻ-tów. koordynuje projekt - Akcja Menstruacja! Z takiego połączenia musiało powstać coś fajnego.

           Drogie dziewczęta, od dziś w damskich toaletach na drugim piętrze znajdują się środki higieniczne. Specjalnie dla Was! Możecie nie tylko z nich korzystać, ale możecie również wesprzeć akcję zostawiając środki od siebie dla swoich koleżanek dokładając je do specjalnych pojemników lub przynosząc do opiekunek SU.

      Akcja Menstruacja powstała w 2019 roku jako projekt społeczny poruszający temat ubóstwa menstruacyjnego, a w 2020 roku przerodziła się w fundację prowadzącą różnorodne działania odpowiadające na ten problem w Polsce, jak i za granicą. Głównym celem fundacji jest walka z ubóstwem menstruacyjnym i systematyczne zwiększanie dostępu do rzetelnej wiedzy na temat miesiączki.

       

      Zobaczcie i korzystajcie!

     • Kartki urodzinowe dla Blanki

     • Kartki urodzinowe dla Blanki

           Blanka to dziewczynka, u której wykryto guza mózgu. We wrześniu obchodzi swoje 4 urodziny. Dziewczynka pragnęła z tej okazji otrzymać wiele kartek urodzinowych.

      Uczniowie Pozytywnej Szkoły Podstawowej spełnili marzenie Blanki. Przygotowali piękne, kolorowe kartki, które już wyruszyły w drogę  do małej jubilatki. Dzięki tym wspaniałym kartkom i życzeniom na twarzy dziewczynki z pewnością pojawi się uśmiech.

      Szkolne Koło Wolontariatu 

      Dorota Warmińska

     • Spotkanie Rady Rodziców

     • W nadchodzący wtorek (21 września) o godzinie 17:30 w szkolnej jadalni odbędzie się spotkanie Rad Oddziałowych.

      W imieniu Prezydium Rady Rodziców serdecznie zapraszam na spotkanie w jadalni szkolnej.

      Małgorzata Panków

      Przewodnicząca Rady Rodziców

     • POZNAJCIE SIMBĘ :)

     • POZNAJCIE SIMBĘ  :)

      SIMBA - takie właśnie imię zostało przez Was wybrane podczas głosowania, które zorganizował samorząd uczniowski. Imię to otrzyma jedno z kociąt, które jest synem Maolie i Abu - kotów pustynnych  z  #GdańskiOgrodZoologiczny, które objęliśmy opieką.

       Czy podobnie jak Simbę ze znanej wszystkim bajki Król Lew będzie cechowała go otwartość na nowe przyjaźnie? Na razie łączy ich ilość energii i chęci do zabawy.

       Zapraszamy Was serdecznie do odwiedzania naszych podopiecznych, których znajdziecie w budynku lwiarni, a gdy dopisuje pogoda z pewnością zobaczycie ich bawiących się na wybiegu zewnętrznym. Jest nam niezmiernie miło , że mogliśmy wspólnie wybrać imię dla jednego z chłopaków. 

     • Mobilny Punkt Szczepień dojedzie do PSP

     • W trasę ruszy Mobilny Punkt Szczepień. 21 września będzie przed naszą szkołą. To udogodnienie dla rodziców i opiekunów, którzy chcą zaszczepić dzieci i młodzież przeciw Covid-19.

      Szanowni Państwo,
      w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień poprzez organizację Objazdowego Punktu Szczepień, w dniach 21 września (pierwsza dawka) oraz 12 października (druga dawka) od godziny 13.00 do 16.00 oraz od 17.00 do 20.00, stacjonował będzie, pełniący funkcję mobilnego centrum szczepień przeciw COVID-19 dla uczennic i uczniów gdańskich szkół i ich rodzin, autobus miejskiej Spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

      list Prezydent Aleksandry Dulkiewicz do rodziców uczniów
      kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej
      ulotka informacyjna Ministerstwa Zdrowia
      harmonogram stacjonowania OPS

      Warunki skorzystania z Mobilnego Punktu Szczepień

      • dzieci urodzone w 2009 roku muszą w dniu szczepienia mieć ukończony 12 rok życia
      • dzieci w wieku 12-15 lat muszą przedstawić upoważnienie rodzica/opiekuna dla osoby, która w trakcie szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę
      • należy stawić się z uzupełnionym kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19.
     • Informatyka też jest eko:)

     • Informatyka też jest eko:)

      Lekcje edukacji informatycznej w naszym ogrodzie odbyły się w niekonwencjonalny i oryginalny sposób. Cieszyliśmy się  słońcem późnego lata. 
      Podczas zwiedzania ogrodu korzystaliśmy z tabletów z aplikacjami do rozpoznawania roślin.
      Połączenie technologii, nauki poprzez zabawę na łonie natury... Zobaczcie sami:)

     • Plan lekcji

     • Aktualizacja planu lekcji

      Szanowni Państwo,

      został opublikowany plan lekcji na kolejne 3 tygodnie. Z dniem 13 września będą realizowane wszystkie zajęcia nieobowiązkowe. W indywidualnym planie lekcji na platformie Librus poszczególne zajęcia nieobowiązowe będą się pojawiały sukcesywnie.

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • (58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk 80-177 Gdańsk Poland
   • tel. (58) 341-25-06 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 7:00 - 15:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. (58) 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. (58) 341 25 06 wew. 105 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:30
   • Pedagogo/Psycholog tel. (58) 341 25 06 wew. 125 tel. 539 111 857 pedagog@pozytywneinicjatywy.pl