• Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022 w Pozytywnej Szkole Podstawowej są realizowane w dwojakim charakterze:

     1. W ramach zajęć wpisanych w plan lekcji

     - dodatkowy język obcy w klasach 1-6 czyniący z wszystkich oddziałów klasy dwujęzyczne

     - dodatkowa godzina języka angielskiego w klasch 1-3 oraz w klasach 7-8

     - dodatkowa godzina edukacji informatycznej w klasach 1-6

     - dodatkowa godzina edukacji matematycznej w klasach 4-8

     - dodatkowa godzina biologii i geografii w klasach 8

     - dodatkowa godzina zajęć FitKlasa aktywność dla zdrowia w klasach 1-3

     - dodatkowa godzina zajeć sportowych w klasach 4-8

     - dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów po powrocie do szkół z nauki zdalnej z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki

     2. W ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

     prowadzonych przez nauczycieli, a ich funkcjonowanie zależne jest od dostępności infrastruktury oraz nauczyciela prowadzącego.

     - wykaz zajęć dla klas 1-3

     - wykaz zajęć dla klas 4-8

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • (58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk 80-177 Gdańsk Poland
   • tel. (58) 341-25-06 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 7:00 - 15:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. (58) 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. (58) 341 25 06 wew. 105 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:30
   • Pedagogo/Psycholog tel. (58) 341 25 06 wew. 125 tel. 539 111 857 pedagog@pozytywneinicjatywy.pl