• Rekrutacja do świetlicy szkolnej

     • Rekrutacja do świetlicy szkolnej zakończona.

      Szanowni Państwo,

      w dniu dzisiejszym zakończyliśmy rekrutację do świetlicy szkolnej. Wszystkie wnioski zostały zatwierdzone pozytywnie.

      W wyniku rekrutacji do świetlicy przyjęto:

      • oddział przedszkolny - 20 wychowanków
      • klasy pierwsze - 113 uczniów
      • klasy drugie - 82 uczniów
      • klasy trzecie - 66 uczniów
      • klasy czwarte/piąte - 47 uczniów

      Wnioski złożone po 31 sierpnia będą rozpatrywane na bieżąco, a listy dzieci aktualizowane w każdy piątek.

     • Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego

     • Szanowni Uczniowie i Rodzice!

      Zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi 1 września rozpoczynamy naukę w trybie stacjonarnym. Uwzględniając wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół dotyczące ograniczenia przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach, rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dwóch turach w wyznaczonych salach.

      Do szkoły zapraszam uczniów bez objawów chorobowych oraz nie przebywających na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      Uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach (nie organizujemy ogólnoszkolnego spotkania). W czasie spotkania z wychowawcami uczniowie otrzymają informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego, w szczególności przypomną ogólne zasady higieny oraz zasady bezpieczeństwa zdrowotnego. Uczniowie otrzymają podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

      W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają zasady zachowania w przestrzeni publicznej. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mogą skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa uczniowie na terenie szkoły powinni osłonić usta i nos maseczką.

      Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (do bramek wejściowych) zachowując zasady:

      - 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi

      - dystansu do kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m

      -  dystansu do pracowników szkoły min. 1,5 

      - opiekunowie muszą przestrzegać bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      Opiekunowie uczniów klas 0 i 1 mogą towarzyszyć dzieciom w spotkaniu z wychowawczynią.

      Prosimy wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole.​​​​​​​

     • Rekrutacja do świetlicy szkolnej

     • 29 sierpnia (w dniu publikacji planu lekcji) umożliwimy wysyłanie prośby o przyjęcie dziecka do świetlicy. Kartę zgłoszeniową do świetlicy będzie można wysłać za pomocą formularza google.​ Na etapie wypełniania karty zgłoszeniowej należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

      Etapy rekrutacji do świetlicy szkolnej:

      1. Wysłanie karty zgłoszeniowej do świetlicy szkolnej (formularz google) w terminie od 29 sierpnia do 31 sierpnia (do godziny 14:00).

      2. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej w dniu 31 sierpnia (w godzianch wieczornych).

      3. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane na bieżąco, a listy dzieci aktualizowane w każdy piątek.

       

      Dokumenty do pobrania:

      Regulamin pracy świetlicy szkolnej

      )Sebastian Krawczyk

     • Spotkanie organizacyjne i zajęcia adaptacyjne

     • Dyrektor i nauczyciele zapraszają dzieci z oddziału przedszkolnego oraz dzieci z klas pierwszych na zajęcia adaptacyjne w dniach 30 i 31 sierpnia 2021r. (poniedziałek i wtorek)

      Dyrektor i nauczyciele zapraszają dzieci z oddziału przedszkolnego oraz dzieci z klas pierwszych na zajęcia adaptacyjne w dniach 30 i 31 sierpnia 2021r. (poniedziałek i wtorek)

      30.08.2021r.
      Oddział przedszkolny, klasa 1a, 1b, 1c
      godz. 9:00– spotkanie dyrektora z rodzicami w jadalni szkolnej, przejście wychowanków do sal.
      9:00-11:00- zajęcia adaptacyjne z wychowawcą

      Oddział  sala

      0a          106

      1a          102

      1b          101

      1c          104a

      Klasa 1d, 1e, 1f
      godz.11:00- spotkanie dyrektora z rodzicami w jadalni szkolnej, przejście wychowanków do sal.
      11:00-13:00- zajęcia adaptacyjne z wychowawcą

      Oddział  sala

      1d          102

      1e          101

      1f           104a

      31.08.2021r.
      godz. 9:00-11:00 oddział przedszkolny, klasa 1d, 1e, 1f – zajęcia adaptacyjne z wychowawcą.
      godz. 11:00-13:00 klasa 1a, 1b, 1c – zajęcia adaptacyjne z wychowawcą.

      W najbliższych dniach, z rodzicami dzieci przyjętych od nowego roku szkolnego do naszej szkoły, będą
      kontaktowały się panie logopedki celem ustalenia terminu badania przesiewowego dziecka.

     • Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      Przypominamy, że jeszcze tylko do 30 sierpnia 2021r. można ubiegać się o przyznanie jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami ubiegania się o stypendium.

      Wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska wypełnia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń i składa w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia do sekretariatu szkoły do dnia 30 sierpnia 2021r. Jeden pozostaje w szkole, na drugim szkoła potwierdza wnioskodawcy datę wpływu.

      Wniosek jest rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną szkoły oraz zostaje uzupełniony przez wychowawcę ucznia. Następnie szkoła wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie jednorazowego stypendium wprowadzając dane do systemu elektronicznego przeznaczonego do realizacji procesu przyznawania jednorazowych stypendiów.

      Dokumenty:

      1. UCHWAŁA NR XXII/569/20UCHWAŁA NR XXII/569/20RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska UCHWAŁA OKREŚLAJĄCA REGULAMIN

      2. UCHWAŁA NR XXXV/897/21UCHWAŁA NR XXXV/897/21RADY MIASTA GDAŃSKAz dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska.  UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA REGULAMIN

      3. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium WNIOSEK

     • Podręczniki szkolne

     • Rodzicu, już dziś sprawdź jakie publikacje zapewnia szkoła a jakie musisz zakupić!

      Szkoła podstawowa, oddział przedszkolny: Wszystkie publikacje zakupują rodzice.

      Szkoła podstawowa I-III klasa: Twoje dziecko dostanie podręczniki. Jedyne, za co będziesz musiał zapłacić, to podręczniki do przedmiotów dodatkowych: język niemiecki lub język hiszpański, religia.

      Szkoła podstawowa, IV-VI klasa: Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: język niemiecki lub języka hiszpańskiego, religia.

      Szkoła podstawowa, VII, VIII klasa: Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: religia. To szkoła zapewni podręczniki i część ćwiczeń dla Twojego dziecka.

      Szczegółowy wykaz w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY lub możesz pobrać tutaj

      Wypożyczanie uczniom podręczników odbędzie się 1 września. Regulamin wypożyczania uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych

      Sebastian Krawczyk

     • Strój szkolny

     • Zakup stroju szkolnego jest obowiązkiem Opiekunów dziecka. Każdy Opiekun dziecka jest zobowiązany dokonać zakupu indywidualnie. Szkoła jedynie sugeruje zakup przez stronę internetową: WWW.NEXT.COM.

      Części składowe stroju powinny być zakupione według poniższego "wzornika" zaczerpniętego ze strony next. 

      MUNDURKI DZIEWCZYNY WZORNIK

      MUNDURKI CHŁOPCY WZORNIK

      Należy również podkreślić, iż podany wyżej opis jest jedynie "wzornikiem" i można dokonać zakupu stroju szkolnego również w innych sklepach.

       

      Zasady ubioru uczniów

   • Kontakty

    • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
    • (58) 341-25-06
    • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk 80-177 Gdańsk Poland
    • tel. (58) 341-25-06 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 7:00 - 15:00
    • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. (58) 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
    • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. (58) 341 25 06 wew. 105 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:30
    • Pedagogo/Psycholog tel. (58) 341 25 06 wew. 125 tel. 539 111 857 pedagog@pozytywneinicjatywy.pl