• Laureatka konkursu wojewódzkiego naszą uczennicą!
     • Laureatka konkursu wojewódzkiego naszą uczennicą!

     • Miło nam poinformować, że Iga Szeszko uczennica 0A Pozytywnej Szkoły Podstawowej, została laureatką i zdobyła główną nagrodę w wojewódzkim konkursie pt. „Siostro, Bracie - zostań w chacie” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka .

      Przedmiotem konkursu było podziękowanie dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, strażaków chroniących i opiekujących się mieszkańcami Pomorza w czasie epidemii.

       

      Konkurs adresowany był dla przedszkolaków i uczniów klas 0.

      Na konkurs wpłynęło 78 prac z przedszkoli i szkół z terenu woj. pomorskiego. 

       

      Wyniki poniżej: 

      http://pbw.slupsk.pl/sites/default/files/nagrody.pdf

    • Pozaszkolny sukces naszej uczennicy
     • Pozaszkolny sukces naszej uczennicy

     • Miło  nam  poinformować, że Honorata Ojowska uczennica klasy  6a została jurorem europejskiej nagrody filmowej EFA YOUNG AUDIENCE AWARD. 

      Honorata ocenia i wybiera jeden spośród trzech najciekawszych filmów młodzieżowych  i wspólnie z innymi  młodymi jurorami wybierze najlepszą europejską produkcję minionego roku . W niedzielę, 26 kwietnia, młoda jurorka weźmie udział w wirtualnej dyskusji (w języku polskim) oraz w uroczystej Gali Przyznania Nagród (w języku angielskim). Bycie młodym jurorem to zatem nie tylko okazja do  rozwinięcia  swoich kompetencji w zakresie krytyki filmowej, ale również tych językowych.

    • Karta Informacyjna
     • Karta Informacyjna

     • Rodzicom uczniów przyszłych klas pierwszych i oddziału przedszkolnego przypominamy o konieczności dostarczenia Karty Informacyjnej i zdjęć legitymacyjnych.

      ·         Termin upływa 17 kwietnia 2020.

      W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników szkoły, ograniczamy do niezbędnego minimum kontakt osobisty w celu przekazania dokumentów.  Karty Informacyjne oraz podpisane zdjęcia legitymacyjne można osobiście dostarczyć do szkoły w godz. 7-15, wrzucając je do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym szkoły.

      Jeśli nie posiadacie Państwo zdjęć, będzie można je przekazać w terminie późniejszym, po ustąpieniu zagrożenia epidemii.

       

      Dodatkowo, rodzice uczniów zainteresowanych nauką języka kaszubskiego, proszeni są o przesłanie wypełnionego Wniosku o rozpoczęcie nauki języka kaszubskiego na adres mailowy: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl lub dostarczenie go do skrzynki, znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły. 

      Dokumenty do pobrania:

      Karta Informacyjna – klasa pierwsza

      Karta Informacyjna – oddział przedszkolny

      Wniosek o rozpoczęcie nauki języka kaszubskiego

      W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl

    • Wielkanocne prace wykonane przez uczniów Pozytywnej Szkoły Podstawowej
     • Wielkanocne prace wykonane przez uczniów Pozytywnej Szkoły Podstawowej

     • Moc życzeń

     • Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, 

      wszelkiej pomyślności, czasu refleksji i optymizmu,

       wiary, nadziei i miłości oraz wiosennego nastroju.

      Serdeczne życzenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli

      oraz pracowników a także przyjaciół naszej szkoły

      składa

      Społeczność Szkolna Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku.

    • #NieBądźZielonyWtemacieAutyzmu
     • #NieBądźZielonyWtemacieAutyzmu

     • Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

      Dziękujemy za włączenie się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu! Zgodnie z zapowiedzią publikujemy nadesłane zdjęcia. To budujące, że pomimo panującej atmosfery i kwarantanny potrafiliście się zorganizować i zaangażować w tak ważny temat. Jesteście wspaniali!!!

      Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

    • Siostro, Bracie – zostań w chacie
     • Siostro, Bracie – zostań w chacie

     • Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie “Siostro, Bracie – zostań w chacie” organizowanym przez  Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku.

      Konkurs realizowany jest drogą elektroniczną.

      Główne cele akcji konkursowej:

      ·         wsparcie nauczycieli w działaniach związanych z edukacją obywatelską i kształtowaniem właściwych postaw społecznych

      ·         rozwijanie i promowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

      ·         rozwijanie wyobraźni, kreatywności dzieci i młodzieży

      ·         kształcenie umiejętności wykorzystywania różnorodnych materiałów w nauce  i zabawie

      ·         kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia oraz zdrowia rodziny

      ·         zwiększanie świadomości o zagrożeniach dla zdrowia

      ·         podejmowanie odpowiednich wyborów w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu

      ·         propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

      Wybierz konkurs dla siebie:

      1.       Konkurs na laurkę – podziękowanie dla pielęgniarek i lekarzy, ratowników medycznych, strażaków – adresowany dla przedszkolaków i klas 0

      2.       Zdrowo w domu – konkurs na plakat promujący zdrowy tryb życia, kształtujący właściwe postawy uczniów wobec zdrowia i życia – adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

      3.       Świat jest nasz – konkurs na prezentację multimedialną nt. zagrożeń współczesnego świata – adresowany do uczniów klas VII-VIII SP oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

      4.       List do babci lub/i dziadka –  konkurs na list o książce, którą przeczytałem/am w czasie pobytu w domu –  adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

      5.       Super przepis – konkurs na zdjęcie potrawy przygotowanej wspólnie z rodziną w czasie pobytu w domu –  adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych

      6.       Zainspiruj innych  – konkurs rozwijający kreatywność i umiejętność posługiwania się nowymi technologiami – adresowany do uczniów klas VII – VIII SP oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

      7.       Chcę być taki jak… – konkurs rozwijający umiejętności plastyczne oraz kreatywność młodszych uczniów – adresowany do uczniów klas 0 – III szkół podstawowych

      8.       Sleeveface – konkurs promujący zainteresowania czytelnicze oraz kreatywne wykorzystanie nowoczesnej technologii – adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

      9.       Myślę, więc czytam- konkurs rozwijający zainteresowania czytelnicze oraz wykorzystanie nowoczesnej technologii – adresowany do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

      Szczegóły konkursu i potrzebne zgody pod linkiem: :. http://pbw.gda.pl/siostro-bracie-zostan-w-chacie/?fbclid=IwAR1L8fV0qit-F0rK6cIy2tNtGt-zgVdvTlXOthhX9ODdVZBym-48X4t44l4

       

      Serdecznie zapraszamy do udziału

    • Karta Informacyjna dla uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021
     • Karta Informacyjna dla uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

     • Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy w Pozytywnej Szkole Podstawowej , proszeni są o przesłanie do 17 kwietnia 2020, wypełnionej: Karty Informacyjnej niezbędnej do utworzenia oddziałów klasowych. Kartę Informacyjną prosimy wysyłać na adres mailowy: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl, w temacie należy wpisać: Karta Informacyjna - imię, nazwisko dziecka.  

      W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników szkoły, ograniczamy do niezbędnego minimum kontakt osobisty w celu przekazania dokumentów.  Wypełnione i podpisane Karty Informacyjne można osobiście dostarczyć do szkoły w godz. 7-15, wrzucając je do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym szkoły. Wraz z Kartą Informacyjną, prosimy złożyć dwa zdjęcia legitymacyjne dziecka (pierwsza klasa) lub jedno zdjęcie legitymacyjne (oddział przedszkolny). Zdjęcia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Zdjęcia należy wrzucić do skrzynki umieszczonej w wejściu głównym szkoły.

      Jeśli nie posiadacie Państwo zdjęć, będzie można je przekazać w terminie późniejszym, po ustąpieniu zagrożenia epidemii.

      Dodatkowo, rodzice uczniów zainteresowanych nauką języka kaszubskiego, proszeni są o przesłanie wypełnionego Wniosku o rozpoczęcie nauki języka kaszubskiego na adres mailowy: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl lub dostarczenie go do skrzynki, znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły. 

      Dokumenty do pobrania:

      Karta Informacyjna – klasa pierwsza

      Karta Informacyjna – oddział przedszkolny

      Wniosek o rozpoczęcie nauki języka kaszubskiego

      W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl

     • Organizacja nauczania zdalnego w PSP cd.

     • Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

      Monitorowane i sprawdzanie wiedzy oraz postępów ucznia polega na przekazaniu informacji zwrotnej o osiągniętych celach w zrealizowanej pracy zdalnej np. odrębną wiadomością lub komentarzem do wystawionej oceny.

      Monitorowanie postępów uczniów odbywa się na bieżąco zarówno przez nauczyciela jak i rodzica. Nauczyciele podają dokładne informacje o terminach (od–do) realizacji zadań, odesłania prac, czy innych ocenianych aktywnościach, wykonywania testów, pracy na forach itp.

      Naturalnym rozwiązaniem w zakresie monitorowania postępów uczniów jest odsyłanie prac (zdjęć lub filmów[1], skanów, wypracowań, itp.) z wykorzystaniem e-dziennika lub bezpośrednio na dysk sieciowy wskazany przez nauczyciela. Nauczyciel może wystawić ocenę cząstkową, a informację odnotować w dzienniku lekcyjnym.

      [1] Wysłanie zdjęcia lub filmu, jest poprzedzone złożeniem oświadczeń:

      1. Oświadczam, że autorem zdjęć lub filmów, które zostało zgłoszone do oceny w ramach zdalnego nauczania jest córka/syn (imię dziecka …) albo (autor/autorzy ...). Jednocześnie oświadczam, że prawa osób, które znalazły się na zdjęciach lub filmach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć i filmów do celów ocenienia pracy ucznia. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia lub filmy, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku.
      2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pozytywną Szkołę Podstawową im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku do celów monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć lub filmów na stronie internetowej szkoły lub profilu FB szkoły, jeśli zostaną ocenione pozytywnie

       

      Sposób dokumentowania realizacji zadań

      Zrealizowane zadania pracy zdalnej będą dokumentowane poprzez wpisywanie tematów lekcyjnych do dziennika elektronicznego Librus Synergia, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nauczyciele korzystają z funkcji PLANER w dzienniku elektronicznym, który umożliwia udostępnianie materiałów multimedialnych dla uczniów (prezentacje multimedialne, pliki, grafiki, obrazy, wykresy, filmy, linki do materiałów on-line lub wideorozmowy).

      Materiały multimedialne udostępniane są tylko poprzez konto ucznia!

      Rozwiązane zadania, prace oraz zdjęcia wysyłane są tylko poprzez konto ucznia!

      Fakt zrealizowania zadania pracy zdalnej przez poszczególnych uczniów będzie potwierdzany przez nauczycieli prowadzących zajęcia w wykazie uczęszczania poprzez odznaczenie ob (obecny).

       

      Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia

      Od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-14:45 umożliwiamy indywidualne lub grupowe konsultacje nauczycieli dla uczniów, natomiast w godzinach 8:00-8:45 lub 15:00-15:45 - konsultacje nauczycieli dla rodziców, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem.

      Zalecanym kanałem komunikacji jest dziennik elektroniczny Librus Synergia oraz komunikator ustalone przez nauczyciela prowadzącego np. Zoom, Webex, Skype. W zależności od możliwości technicznych dopuszczalne są inne kanały.

      Sebastian Krawczyk  

    • Welcome to XXII Century Positive School czyli Kciuki w górę!
     • Welcome to XXII Century Positive School czyli Kciuki w górę!

     • Tworzenie Pozytywnej Szkoły na miarę marzeń, przybrało formę epidemii.

      Zajęcia online szerzą jak wirus, and English lessons are going viral on Skype.

      Put your thumbs up! Dreams come true in our Future Positive School.                                                                     

       

                                                                                         Your favourite columnist                                                                                                                         

                                                                                             Jack Stop Chin Ski

     • Wyniki rekrutacji

     • Szanowni Państwo,

      publikujemy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego oraz oddziału klasy pierwszej.

      Lista oddział przedszkolny (deaktywowano link 22 kwietnia)

      Lista oddział klasy pierwszej (deaktywowano link 22 kwietnia)

      Korespondencję do Komisji Rekrutacyjnej można kierować do szkoly za pomocą publicznego operatora pocztowego oraz elektronicznej skrzynki e-mail na adres azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl

      W poniedziałek zostanie udostępniona Karta informacyjna oraz Wniosek o objęcie ucznia nauką języka regionalnego (języka kaszubskiego). Wymienione dokumenty będzie można pograć w ze strony, a następnie odesłać do szkoły. Alternatywnym sposobem dostarczenia informacji zawartych w Karcie informacyjnej oraz Wniosku o objęcie ucznia nauką języka regionalnego będzie formularz Google.

      Sebastian Krawczyk

    • Próbny Egzamin Ósmoklasisty
     • Próbny Egzamin Ósmoklasisty

     • Tegoroczny próbny egzamin ósmoklasisty z CKE rozpoczął się w poniedziałek, a zakończył się w środę.

      Sytuacja panująca w kraju sprawiła, że nasi uczniowie zdobyli nowe doświadczenie uczestnicząc w próbnym egzaminie, który po raz pierwszy odbywał się w trybie zdalnym. Arkusze z polskiego, matematyki i języka angielskiego opublikowane zostały na stronie CKE i OKE. Nasi uczniowie korzystając z wideokonferencji pod okiem nauczycieli najpierw pobierali arkusze egzaminacyjne a potem wspólnie rozwiązywali zadania.

    • 2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
     • 2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

     • Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

      2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jest to dla nas wyjątkowy dzień i temat szczególnie ważny.

      Okoliczności sprawiły, że mamy ograniczone możliwości zrealizowania wcześniej zaplanowanych działań. Niemniej jednak, nie ma rzeczy niemożliwych - wystarczy znaleźć odpowiednie rozwiązanie! 

      ​Zależy nam na propagowaniu i utrwalaniu odpowiedzialnego i solidarnego podejścia do autyzmu, opartego na empatii, otwartości i uważności  na drugiego człowieka. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Was prezentację przybliżającą zagadnienie autyzmu. Zamieściliśmy w niej materiały zarówno dla młodszych, jak i dla starszych odbiorców. Mamy nadzieję, że zostanie ona przez Was pozytywnie przyjęta.

      PREZENTACJA DO POBRANIA >KLIK<

      Dodatkowo, chcielibyśmy Was zaprosić do włączenia się w akcję #NieBądźZielonyWtemacieAutyzmu.

      Co trzeba zrobić?

      1. Zaproście znajomych i przyjaciół.

      2. Przygotujcie kartki z fragmentami hasła, ubierzcie się na niebiesko (mundurki mile widziane) i zróbcie zdjęcie (najlepiej na białym tle).

      3. Prześlijcie Wasz projekt do 6 kwietnia 2020 r. na adres: pedagog@pozytywneinicjatywy.pl

      4. Kompletne prace opublikujemy na naszej stronie.

      5. Zapraszamy do wspólnego obchodzenia Światowego Dania Świadomości Autyzmu!

      Z pozdrowieniami, 

      Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

     • Przepraszamy za usterki

     • W czasie przerwy technicznej w dostępie do Librusa, po przerwie na lunch, zachęcam do lektury. 
      Z uwagi na zawieszenie serwera Librus, zaplanowane zajęcia w porze 12:00-13:45 odbędą się w późniejszym terminie. 
      Przepraszamy za usterki.

     • Organizacja nauczania zdalnego w PSP

     • Sposób i tryb realizacji zadań w ramach pracy zdalnej

      Zajęcia lekcyjne odbywają się dla poszczególnych klas zgodnie z planem lekcji.

      Plan zajęć uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów, równomierne obciążenie zajęciami edukacyjnymi oraz ich zróżnicowanie. Nauczyciele w trakcie pracy zdalnej dobierają właściwe narzędzia pracy z uczniem. Uwzględniają przy tym zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z komputera, telewizora, telefonu, tabletu oraz ich dostępności w domu, dostosowanych do wieku i etapu rozwoju ucznia, a także jego sytuacji rodzinnej. Nauka może być realizowana z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez MEN.

      Realizacji zadań w ramach pracy zdalnej, zakłada samodzielną naukę w domu pod kierunkiem nauczyciela we współpracy z rodzicem.

      Rodzice zapewniają swoim dzieciom warunki umożliwiające zdalne nauczanie poprzez wyznaczenie miejsca do wykonywania zadań zleconych przez nauczycieli. Rodzice w miarę możliwości udostępniają swoim dzieciom sprzęt komputerowy np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon.

      Współpraca nauczycieli z uczniami lub rodzicami

      Podstawowym narzędziem do współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami jest e-dziennik Librus Synergia.

      Nauczyciele każdego dnia wysyłają swoim uczniom streszczenie aktywności jakie ma podjąć uczeń w danym dniu. Dodatkowo nauczyciele w ustalonym czasie pełnią konsultacje on-line dla uczniów i rodziców. Podstawowym kanałem komunikacji jest przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem e-dziennika. Nauczyciele mogą wykorzystywać inne kanały komunikacji np. Skype, Messenger, WhatsApp, Jitsi Meet, Cisco Webex, Discord, Microsoft Teams, G Suite dla szkół i uczelni.

      Docelowo szkoła będzie korzystała z jednego dodatkowego kanału komunikacji (oprócz e-dziennika), który połączy możliwości wysyłania korespondencji, przesyłanie załączników, przeprowadzenie wideokenferencji i jej zarejestrowanie.

      Sebastian Krawczyk  

    • Postępowanie rekrutacyjne
     • Postępowanie rekrutacyjne

     • Szanowni Państwo, Ważna informacja!!!

      Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do Pozytywnej Szkoły Podstawowej w terminie do 31.03.2020 godz. 15:00.

      Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w Pozytywnej Szkole Podstawowej.

      W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem COVID19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników szkoły, ograniczamy do niezbędnego minimum kontakt osobisty w celu przekazania dokumentów potwierdzających wolę.  Wypełnione i podpisane oświadczenie woli można osobiście dostarczyć do szkoły, wrzucając je do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do szkoły lub przesyłając skan oświadczenia na adres mailowy: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl. W temacie maila proszę wpisać: potwierdzenie woli – imię  nazwisko kandydata.

      Druk oświadczenia woli – oddział przedszkolny

      Druk oświadczenia woli – klasa pierwsza

      Druki oświadczenia woli są także dostępne na platformie GPE.

    • Organizacja zdalnego nauczania
     • Organizacja zdalnego nauczania

     • Szanowni Państwo,

      W dniu jutrzejszym zaprezentuję organizację zdalnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      W poniedziałek i wtorek (23-24 marca) będą trwały próby zdalnego nauczania. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w testach.

      Proszę jutro w ciągu dnia zalogować się na platformę Librus. Tam sukcesywnie będę zamieszczał zadania dla Uczniów i Rodziców.​​​​​​​

      Zaczynamy odliczanie ...

      poniedziałek, wtorek, start

    • Rekomendacje do pracy – do momentu opublikowania rozporządzenia
     • Rekomendacje do pracy – do momentu opublikowania rozporządzenia

     • Nauczyciele zostali zobowiązani do przesyłania rozsądnej liczby zadań do realizacji, aby uczniowie nie zostali zasypani ogromną liczbą zadań, kart pracy czy opracowań do wykonania.

      W wystosowanym 11 marca komunikacie dot. zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych Minister Edukacji Narodowej zwrócił się do uczniów, aby odpowiedzialnie wykorzystali czas spędzony w domu, np. czytając ulubioną książkę, uzupełniając wiadomości lub rozwijając kompetencje. Mogą w tym czasie wykorzystać materiały rekomendowane przez nauczycieli.

      Dotychczas nauczyciele przygotowywali i wykorzystywali materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności. Część nauczycieli i uczniów zdobywała nowe doświadczenie na różnych platformach. Docelowo nasza szkoła będzie korzystała tylko z jednej G Suite dla Szkół i Uczelni albo Microsoft Teams.​​​​

      Podczas zawieszenia zajęć w terminie 12-25 marca: 

      • szkoła nie prowadzi obowiązkowych zajęć edukacyjnych (realizowane zajęcia zdalnie stanowią jedynie testowanie narzedzi),
      • nauczyciele nie oceniają uczniów (ocenianiu podlegają tylko zrealizowane w szkole treści),
      • przesyłane przez nauczycieli zadania do wykonania, karty pracy i inne opracowania nie są obligatoryjne, nie można za nie wystawiać ocen (zarówno w trakcie zawieszenia zajęć, jak i po ich ustaniu, komunikowane terminy oddesłania prac służyły jedynie do gromadzenia doświadczenia w pracy zdalnej),
      • jeśli nauczyciele organizują “lekcje online”, udział w nich jest dobrowolny,
      • nauczyciel nie wpisuje “nieobecności” w momencie, gdy uczeń nie podejmie zaproponowanej przez nauczyciela aktywności,
      • zadania i przesyłane materiały do realizacji tematu dotyczyły partii materiału, które zostały już omówione i powinny służyć utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych już wiadomości, a w nielicznych przypadkach podanie materiału wyprzedzającego służył jedynie do gromadzenia doświadczenia w pracy zdalnej
      • niedopuszczalne jest również zlecanie uczniom samodzielnego ich opracowania.

      Szanowni Państwo, ww. kwestie zostaną uregulowane w najbliższych dniach przez MEN w rozporządzeniu. Do tego czasu nauczyciele pozostają w kontakcie z uczniami i wspierają ich (nie tylko edukacyjnie, ale przede wszystkim wychowawczo). To sytuacja trudna dla dorosłych, ale również dla dzieci.

    • Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
     • Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     • Szanowni Państwo,

      Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej, mimo obecnej sytuacji epidemiologicznej, wyrażającej się zawieszeniem zajęć edukacyjnych, informujemy, że nie są planowane zmiany w aktualnym harmonogramie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych. 

      Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w Pozytywnej Szkole Podstawowej.

      Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, 24 marca 2020 o godz. 15.00 zostaną opublikowane wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz pierwszej klasy w Pozytywnej Szkole Podstawowej. Wyniki rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:

      - w placówce pierwszego wyboru – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

       - logując się na platformie GPE

      Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, zalecamy sprawdzenie wyniku postępowania rekrutacyjnego, logując się na platformie GPE. 

      Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do pierwszej klasy i oddziału przedszkolnego w Pozytywnej Szkole Podstawowej. 

      Kandydat (spoza obwódu) z listy zakwalifikowanych do Pozytywnej Szkoły Podstawowej zostaje przyjęty, jeżeli rodzic w terminie od 25 marca do 31 marca 2020 do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia kandydata, dostarczając do szkoły w formie papierowej wypełnione oświadczenie podjęcia nauki w klasie pierwszej (załącznik nr 1 do wniosku) i oddziale przedszkolnym (załącznik nr 5 do wniosku). Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji kandydata. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem do danej szkoły.

      W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem COVID19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników szkoły, ograniczamy do niezbędnego minimum kontakt osobisty w celu przekazania dokumentów potwierdzających wolę.  Druk oświadczenia potwierdzenia woli dostępny jest na platformie GPE.  Wypełnione i podpisane oświadczenie można osobiście dostarczyć do szkoły, wrzucając je do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do szkoły lub przesyłając skan oświadczenia na adres mailowy: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl. W temacie maila proszę podać potwierdzenie woli.

      Sebastian Krawczyk

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
  • Logowanie