• WIELKA FRAJDA w 3B
     • WIELKA FRAJDA w 3B

     • "Zielona Szkoła" w Mikoszewie...integracja klasy 

      Początek roku szkolnego to  dla wszystkich ważny  moment.
       We wrześniu uczniowie podejmują nowe wyzwania.  A jednym z  zadań jakie stoją przed nimi jest powrót do funkcjonowania w grupie  i poszukiwania po raz kolejny swojego miejsca. Dlatego wychowawca   poświęca część swojego czasu na zintegrowanie zespołu klasowego. Dzięki temu uczniowie mogą poznać swego wychowawcę i siebie nawzajem, co pozwala  na stworzenie serdecznej i przyjacielskiej atmosfery, dzięki której uczniowie mogą poczuć się zaakceptowani i bezpieczni w zespole klasowym, łatwiej jest też razem pokonywać trudności. Dlatego w klasie 3b podjęliśmy  działania integracyjne  zespołu klasowego i wychowawcy. A najlepiej takie działania podejmuje się na wycieczce szkolnej.  Wyruszyliśmy zatem na "Zieloną Szkołę ". Pierwszym etapem naszej wycieczki był zamek w Malborku. W wesołej atmosferze dotarliśmy pod średniowieczne bramy… zaraz też dołączył do nas niezwykły przewodnik....sam mistrz krzyżacki Hartmut. Na początku obejrzeliśmy wystawę o dziejach wyjątkowej formacji militarnej, jaką była Husaria Polska. Husaria jest zaliczana do najskuteczniejszych formacji wojskowych w dziejach kawalerii świata. Mogliśmy obejrzeć zbroje, hełmy, szable husarskie i inne elementy wyposażenia tej legendarnej formacji. A jeden z naszych uczniów Kuba dostapił zaszczytu przywdziania stroju Husara. Następnie Krzyżak poprowadził nas przez korytarze i komnaty zamczyska. Niestraszne nam były mroczne schody, wysokie progi i ciasne, tajemne przejścia! Wcisnęliśmy się wszędzie, wszystko obejrzeliśmy, a zachwytom nie było końca. Widzieliśmy między innymi, jak piękną komnatę zamieszkiwał krzyżacki Mistrz, obejrzeliśmy zamkowe kuchnie i refektarze, a nawet krzyżackie toalety! Dowiedzieliśmy się o malborskim zamku wielu ciekawych rzeczy – czy wiedzieliście na przykład, że twierdza malborska zbudowana jest z około czterdziestu milionów cegieł, a pełna nazwa zakonu brzmi: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego  i zakon ten wciąż istnieje?! Spróbujcie zapamiętać nazwę, nam się to udało ! Wieczorem udaliśmy się do wioski indiańskiej, gdzie poznaliśmy zwyczaje Indian.  Można w niej obejrzeć oryginalne tipi, zwiedzić muzeum Indian, poznać ich zwyczaje i zabawy. Dowiedzieliśmy  się tu co świat zawdzięcza Indianom, a co Indianie przejęli od ludzi białych, jak wyglądało ich życie zanim trafili do rezerwatów. Po wiosce oprowadzał pan Leszek Michalik, adoptowany Indianin, autor 25 książek popularno - naukowych o życiu i zwyczajach Indian. Następny dzień spędziliśmy w Mikoszewie. Jest to spokojna, pełna uroku i sprzyjającej wypoczynkowi aury miejscowość, położona przy ujściu Wisły. Ten dzień był intensywnym dniem sportowym. Dzieci pograły  w intercross'a, touchball'a, porzucały  się balonami, a nawet strzelały  z łuków i pistoletów. A nad wszystkim czuwały przemiłe  pani Kasia i pani Edzia. Zabawy sportowe były bardzo ciekawe, ćwiczące umiejętność podejmowania szybkich decyzji i poruszania się w terenie oraz bystrość i kreatywność.  Ostatniego dnia cała ekipa  zamieniła  się w marynarzy i wyruszyła  w podróż statkiem, na którym każdy - z dzieci oraz panie wychowawczynie chwycili za ster i mogli choć przez chwilę, w czapce kapitana, pokierować statkiem. Tego dnia  weszliśmy na latarnię morską oraz odwiedziliśmy Muzeum Zalewu Wiślanego.Szczyt latarni  w Krynicy Morskiej  to  najwyższy punkt na Mierzei Wiślanej.  Na górę krynickiej latarni prowadzi ponad 100 krętych schodków. Warto ponieść trochę wysiłku, gdyż widok z samej góry wynagrodzi wejście. Z galerii na szczycie roztacza się fantastyczny widok na Mierzeję Wiślaną, Zatokę Gdańską, Zalew Wiślany i Frombork .
      INTEGRACJA NASTĄPIŁA ... zintegrowaliśmy się w klasie między sobą, z klasą 3f, z którą wyruszyliśmy oraz z panią wychowawczynią. 

      To była wspaniała wycieczka. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni i oczarowani pięknem malborskiego zamku i otaczającej nas przyrody.   

      Wychowawczyni
      Danuta Sobiegraj

    • Olimpiada Matematyczna Juniorów
     • Olimpiada Matematyczna Juniorów

     • Zapraszam klasy 4-8 szkoły podstawowej na Olimpiadę Matematyczną Juniorów. OMJ to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych.

      Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty (źródło: Pismo nr DPPI-WIT.4056.122.2017.AMO z dnia 11.05.2018 r. podpisane przez Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w MEN .)

       

      Terminarz XIV OMJ (2018/2019)

      Zawody I stopnia:1 września - 15 października 2018 r.

      część testowa (w szkołach):27 września 2018 r., godz. 9:00.

      Zawody II stopnia: 12 stycznia 2019 r.

      Zawody III stopnia: 23-24 marca 2019 r.

       

      Do OMJ może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum. Zawody są trójstopniowe.

      Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

      • Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesyła prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania. ZADANIA DO OLIMPIADY 1 ETAP

      • Część testowa odbywa się w szkole uczestnika w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika jest rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Jeśli uczeń poda poprawne odpowiedzi we wszystkich trzech przypadkach, otrzymuje 1 punkt. Podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch przypadkach premiowane jest 1/2 punktu. W pozostałych przypadkach uczeń nie otrzymuje punktów. Brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi nieczytelnej są równoznaczne z podaniem odpowiedzi błędnej.

      Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Nie jest konieczny udział w obu częściach. Uczeń, który nie weźmie udziału w danej części otrzymuje z niej 0 punktów i zależnie od wyniku drugiej części oraz wyników innych uczestników może zostać zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia.

      Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych w warunkach kontrolowanej samodzielności. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania.

      W oparciu o wyniki zawodów trzeciego stopnia Komitet Główny OMJ ustala listę laureatów, a także kwalifikuje na tygodniowe Obozy Naukowe oraz Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.

      Więcej informacji znajduje się na internetowej stronie: https://www.omj.edu.pl,  oraz regulaminie olimpiady

      Zgoda

       

      Na olimpiadę należy zapisać się u swojego nauczyciela matematyki do 25 WRZEŚNIA (wtorek) i przedłożenie podpisaną przez prawnego opiekuna zgodę na udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniora. Zapisanie się w Olimpiadzie i udział w zawodach pierwszego stopnia jest równoznaczny z wyrażeniem przez prawnego opiekuna uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia oceny nadesłanych prac konkursowych, kwalifikacji do zawodów stopnia drugiego oraz przygotowania zestawień statystycznych, a także — w przypadku kwalifikacji do zawodów stopnia drugiego — zgody na umieszczenie na stronie internetowej OMJ imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły na liście osób zakwalifikowanych do zawodów stopnia drugiego na stronie internetowej OMJ. W przypadku braku w/w zgód, prace ucznia nie będą oceniane i w konsekwencji uczeń ten nie będzie podlegał kwalifikacji do zawodów kolejnych stopni.

       

      Monika Stepnowska

      nauczycielka matematyki

       

    • Sprzątanie świata
     • Sprzątanie świata

     •  21 września (piątek) w naszej Pozytywnej Szkole Podstawowej odbędzie się 25. jubileuszowa, ogólnopolska akcja sprzątania świata, która ma na celu wzbudzenie w Uczniach świadomości dotyczącej potrzeb naszej planety oraz rozpowszechnianie zachowań, które skutecznie poprawią sytuacje ekologiczną Ziemi.  

      Akcja będzie obejmować teren szkoły oraz obszary sąsiadujące z naszą placówką. Udział w niej wezmą wybrane klasy IV – VIII. 

       

         Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału!

      Patryk Wyszomirski

    • VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
     • VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • Szanowni Państwo i Szanowni Uczniowie,

      nasza szkoła uczestniczy w akcji VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 28 września 2018 r. pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

      Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mogą nadrobić zaległości. Dorośli mogą popisać się doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

      Zachęcamy naszych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na pracę plastyczną na temat: „Rymowanki o tabliczce mnożenia”, np.: „Mam w piórniku kredek kilkanaście, Cztery razy cztery to jest szesnaście”, na kartce formatu A4 lub A3, wykonane techniką dowolną. Prace należy oddać nauczycielowi matematyki do dnia 28.09.2018 r. podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

      W piątek 28.09.2018 r. chętni uczniowie będą mogli w naszej szkole aktywnie uczestniczyć w akcji poprzez wybieranie losów z trudnymi przypadkami tabliczki mnożenia. Jeżeli dziecko poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł: Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

      Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie: www.wmtday.org.

       

      Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

      Zespół nauczycieli matematyki.

       

       

    • Stypendium Św. Mikołaja
     • Stypendium Św. Mikołaja

     • Do 21 września 2018 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium na rozwój uzdolnień i zainteresowań dla uczniów Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku.

      Po tym terminie Komisja stypendialna złożona z m.in. 3 członków w tym koordynatora oraz członka szkolnej Rady Rodziców wyłoni stypendystów. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Uczniowskim.

      Kto może się ubiegać o stypendium?

      Uczniowie klasy 5-8, którzy spełniają poniższe warunki:

      Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł.

      Uzyskał w roku szkolnym 2017/2018 średnią ocen nie niższą niż 4,4 w szkole podstawowej.

       Wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne (w tym udział w olimpiadach, konkursach).

      Więcej w zakładce Stypendia lub stronie Progrmau

      Bożena Piekarska      Sebastian Krawczyk

      Szkolny Koordynator             Dyrektor Szkoły

    • Rusza dodatkowa rekrutacja na zajęcia RZiU!
     • Rusza dodatkowa rekrutacja na zajęcia RZiU!

     • Szanowni Państwo

      W dniu 13 września br. otwieramy rekrutację uzupełniającą na zajęcia RZiU. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja na zajęcia RZiU na rok szkolny 2018/2019 zostanie zamknięta w czwartek 20.09.2018 r. o godzinie 16:30

      Po tym terminie nie będzie możliwości zapisania dziecka na zajęcia RziU realizowane w obecnym roku szkolnym. Równocześnie przypominamy, że zajęcia RZiU rozpoczynają się w poniedziałek 17 września. Listy osób zakwalifikowanych na zajęcia pozalekcyjne zostaną umieszczone w planie lekcji w dzienniku elektronicznym Librus.

      Rekrutacja_uzupelniajaca_zajec_RziU_2018-2019

      DEKLARACJA NA ZAJĘCIA RZiU 2018/2019

      Bożena Piekarska

      Wicedyrektor

      *** *** ***

       

      Szanowni Państwo,

      przedstawiamy ofertę zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, które będą realizowane w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym 2018/2019. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ofertą oraz treścią regulaminu.

      Prosimy o odpowiedzialne dokonywanie zapisów dzieci poprzedzone rozmowami z nimi, tak by podjęta decyzja była wynikiem realnych chęci i zainteresowań naszych wychowanków. W celu zapisania ucznia na zajęcia należy w terminie od 5 do 12 września 2018 złożyć deklarację uczestnictwa w zajęciach, która stanowi załącznik do regulaminu. Na każde zajęcia należy złożyć osobną deklarację w Sekretariacie Uczniowskim. Zgodnie z regulaminem każdy uczeń w danym semestrze może uczestniczyć w trzech dowolnych grupach zajęć RZiU. Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o sprawdzenie dostępności zajęć z planem lekcji dziecka. W przypadku wolnych miejsc będzie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca. Zajęcia RZiU rozpoczną się 17 września 2018 r.

      REGULAMIN ZAJĘĆ RZiU

      OFERTA ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 0-3

      OFERTA ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 4-8

      DEKLARACJA NA ZAJĘCIA RZiU 2018/2019

      Poniżej znajdują się sylabusy zajęć dodatkowych.

      SYLABUS ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 0-3

      SYLABUS ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 4-8 cz. I (str.1-68)

      SYLABUS ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 4-8 cz. II (str.69-126)

      Bożena Piekarska

      Wicedyrektor

    • KONKURS PLASTYCZNY "Sprzątamy nasze podwórko".
     • KONKURS PLASTYCZNY "Sprzątamy nasze podwórko".

     • Zachęcamy wszystkich Uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Sprzątamy nasze podwórko".

      Zasady konkursu:

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII

      2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu na temat ochrony środowiska, segregacji odpadów i ekologicznego stylu życia, rozwijającego szacunek do przyrody.

      3. Każdy uczeń może przedstawić jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie.

       

      Format i termin rozpoczęcia i zakończenia konkursu:

      1. Praca powinna być wykonana w formacie A4 lub A3

      2. Praca na odwrocie powinna być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, klasa.

      3. Prace przekazujemy wychowawcy klasy do 28.09.2018r.

      4. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prac.

       

      Zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

      5. Kryteria oceny prac: Praca będzie oceniana pod kątem nawiązania do tematu i celu konkursu, estetyki oraz pomysłowości i oryginalności wykonania.

       

      Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie

      Patryk Wyszomirki

       

    • Dzień Kropki w klasie 2E
     • Dzień Kropki w klasie 2E

     • 13.09.2018 klasa 2e zorganizowała "Dzień Kropki". Był kropkowy obrazek 3D, który ożył dzięki aplikacji quiver. Nie zabrakło mody kropkowej.

       

      Wychowawczyni

      Karolina Sawicka

    • Międzynarodowy Dzień Pokoju
     • Międzynarodowy Dzień Pokoju

     • Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Pozytywnej Szkoły Podstawowej zapraszają do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Pokoju. Odbędą się one 21 września (piątek).

      Z tej okazji zachęcamy wszystkie klasy do przygotowania piór, które będą zdobić szkolnego Gołębia Pokoju i do udekorowania drzwi swojej klasy symbolami pokoju. Najpiękniej ozdobione drzwi zostaną docenione, więc zachęcamy do pokojowej rywalizacji.

      Znakiem rozpoznawczym uczestników będzie kolor biały, więc w tym dniu mile widziane są elementy garderoby w tym kolorze.

    • Lekcja biblioteczna w klasie 1A
     • Lekcja biblioteczna w klasie 1A

     • 12 września klasa 1A udała się na lekcję biblioteczną do  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku - Biblioteki Kokoszki.

      Uczniowie wysłuchali informacji na temat biblioteki, korzystania z jej księgozbioru oraz zasad poszanowania książek. Poznali także niesamowitą historię Smoka Wawelskiego i chętnie dyskutowali na jej temat z Paniami prowadzącymi zajęcia. Zwieńczeniem tej miłej lekcji, było wykonanie kolorowych smoków ziejących bibułą.

      Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tak przyjemnych zajęciach i zachęcamy wszystkich do korzystania z bibliotecznej skarbnicy wiedzy.

       

      Klasa 1A z wychowawczynią 

    • Rekrutacja do świetlicy szkolnej
     • Rekrutacja do świetlicy szkolnej

     • Prezentujemy aktualną listę dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej.

      7 września

      Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej (stan na dzień 07.09.2018).

      Anna Olkowska

      Wicedyrektor

      ***   ***   ***

      3 września

      Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej (stan na dzień 03.09.2018).

      Anna Olkowska

      Wicedyrektor

      ***   ***   ***

      1 września

      Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej (stan na dzień 01.09.2018).

      Zaprezentowana lista uwzględnia wszystkich kandydatów, którzy złożyli wnioske z kompletem załączników.

      Wnioski bez kompletu załączników zostaną rozpatrzone, po ich dostarczeniu do sekretariatu uczniowskiego.

      Aktualizacja listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej w pierwszym tygodniu września będzie aktualizowana codziennie.

      Sebastian Krawczyk

      Dyrektor Szkoły

      ***   ***   ***

      22 sierpnia

      Etapy rekrutacji do świetlicy szkolnej:

      1. Złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami przez rodziców/opiekunów o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, do sekretariatu uczniowskiego w terminie od 27.08.2018r. do 31.08.2018r. do godz. 16:00 osobiście lub przez wskazane osoby lub listownie.

      2. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej w dniu 01.09.2018r. do godziny 15:00.

      Dokumenty do pobrania:

      Regulamin

      Wniosek

      Oświadczenie deklaracja godzin opieki 

      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie

      Zachęcam do składania wniosków po opublikowaniu planu lekcji. Publikację planu lekcji zaplanowano na 29 sierpnia w godzinach popołudniowych.

      Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane na bieżąco, a listy dzieci aktualizowane w każdy piątek.


      Sebastian Krawczyk

      Dyrektor Szkoły

    • „Wielki Maraton Czytelniczy” - edycja 2018/19
     • „Wielki Maraton Czytelniczy” - edycja 2018/19

     • Zapraszamy wszystkich chętnych "książkożerców" do wzięcia udziału w "Wielkim Maratonie Czytelniczym" - ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży.

      Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się pod poniższym linkiem:

      Szczegóły Wielkiego Maratonu Czytelniczego

      Chętni uczniowie mogą zapisać się u swoich nauczycieli języka polskiego do 12.09.2018 roku.

      Lektury na wrzesień:

      Andrzej Maleszka "Magiczne drzewo. Berło" - uczniowie klas IV-VI

      Ryszard Kapuściński "Zając" w tegoż: "Podróże z Herodotem"

      Maraton objęty jest Patronatem Prezydenta Miasta Gdańska i Pomorskiego Kuratora Oświaty.

      Zapraszamy!

      Zespół polonistów

    • Harmonogram spotkań Rodziców 2018/2019
     • Harmonogram spotkań Rodziców 2018/2019

     • Spotkania Wychowawców i Rodziców w bieżącym roku szkolnym, będą się odbywały we wtorki i czwartki. Zaplanowano spotkania w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, marzec i maj.

      Pierwsze spotkanie już 11 i 13 września ...

      Szczegółowy harmonogram z podziałem na klasy

      Sebastian Krawczyk

      Dyrektor Szkoły

    • The Empire Strikes Again!
     • The Empire Strikes Again!

     • W swym nienasyconym pożądaniu angielskie imperium językowe posiadło kolejne klasy Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku-Karczemkach.

      Do istniejącej już pracowni języka angielskiego dołączyły dwa nowe gabinety: British Room i Canadian Room. Uwaga! Prosimy o szczególne zachowanie ostrożności w nowym dominium, czyli Sali Kanadyjskiej, gdyż w sezonie zimowym mogą pojawiać się na drodze łosie!

      Imperialny wystrój nowozaanektowanych terytoriów wzbogacono o cutting-edge INTERmedialne programy Brainy i New Voices, które pozwolą na INTERaktywną naukę języka angielskiego.

      W perspektywie kolejne podboje tego INTERgalaktycznego imperium.

    • WITAJ SZKOŁO!
     • WITAJ SZKOŁO!

     • 03.09.2018 r. w Pozytywnej Szkole Podstawowej rozbrzmiał dzwonek, który oficjalnie rozpoczął nowy rok szkolny 2018/2019! Wraz z nowym rokiem został ogłoszony, przez Pana Dyrektora, konkurs dla wszystkich Uczniów!

      W obecności Sztandaru Szkoły, wszyscy zgromadzeni odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego oraz hymn naszej szkoły. Pan Dyrektor Sebastian Krawczyk i Pan Dyrektor Piotr Szeląg wygłosili przemówienie, w którym wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom życzyli wszystkiego dobrego na nadchodzący, wyjątkowy rok szkolny. Dlaczego wyjątkowy? Pierwszy raz, od długiego czasu, najstarsi Uczniowie przystąpią w kwietniu do testów ósmoklasistów. W tym roku, 11 listopada, przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Data bardzo szczególna i bardzo ważna dla wszystkich Polaków.  w związku z tym wydarzeniem Pan Dyrektor ogłosił konkurs: Ile razy w tekście naszego hymnu szkoły pojawia się słowo "niepodległość". Wygrywa ten, kto jako pierwszy wyśle prawidłową odpowiedź na maila s.krawczyk@pozytywneinicjatywy.pl. 

      Na uroczystości zostały wręczone dyplomy Nauczycielom, którzy pod koniec sierpnia zmierzyli się z egzaminami na stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela kontraktowego. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

      Dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie na naszą uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.

       

      Wszystkim życzymy udanego nowego roku szkolnego 2018/2019!

       

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     • Początek roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Choć wciąż, drodzy Uczniowie, wypoczywacie na wakacjach, czas w trakcie letniego wypoczynku mija bardzo szybko.

      Informujemy zatem, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w poniedziałek 3 września 2018 roku w dwóch turach. Podział oddziałów na tury

      Wszystkich Rodziców prosimy o odprowadzenie dzieci do sal lekcyjnych i udanie się do Strefy Rodzica na sali gimnastycznej. Na uczniów od 8:40 (1 tura) i 10:10 (2 tura) tradycyjnie czekać będą w salach lekcyjnych wychowawcy, z którymi udadzą się o 9:00 (1 tura) i 10:30 (2 tura) całymi klasami na rozpoczęcie. 

      Po części oficjalnej uczniowie spotkają się z wychowawcami w przypisanych salach. W czasie spotkania z wychowawcami otrzymają podręczniki i materiały edukacyjne. Uczniom klas czwartych zostaną przekazane kluczyki do szafki w szatni. 

      Przewidywany czas trwania uroczystości wyniesie około 30 minut.

      W tym dniu nie będzie funkcjonowała świetlica szkolna.

      Sebastian Krawczyk

      Dyrekotr Szkoły

    • Ogłoszenie wyników konkurs na wynajem obiektów sportowych
     • Ogłoszenie wyników konkurs na wynajem obiektów sportowych

     • Dyrektor Szkoły ogłasza wynik konkursu z dnia 05 lipca br. na wynajem obiektów sportowych w PSP.

      22 sierpnia 2018

      Wynik konkursu pobierz ogłoszenie 

       

      ***   ***   ***

      05 lipca 2018

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku ogłasza konkurs na wynajem sali gimnastycznej, boiska zewnętrznego i sali gimnastyki korekcyjnej znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej.

      OBIEKTY DO WYNAJĘCIA

      A. Sala gimnastycznao wymiarach 24,5m x 30,5m nawierzchnia: wykładzina sportow

      w poniedziałek w godzinach: 17:15-18:15; 18:30-19:30

      we wtorek w godzinach: 19:00-20:00; 20:15-21:15; 21:20-22:20

      w czwartek w godzinach: 19:00-20:00; 20:15-21:15; 21:20-22:20

      w piątek w godzinach: 17:15-18:15; 18:30-19:30; 19:45-20:45; 21:00-22:00.

      B. Boisko zewnętrzne dużeo wymiarach 26m x 56m nawierzchnia: trawa syntetyczna 

      w poniedziałek w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

      we wtorek w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

      w czwartek w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

      w piątek w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

      C. Sala gimnastyki korekcyjnejo wymiarach 10m x 10m nawierzchnia: wykładzina sportowa

      w poniedziałek w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

      we wtorek w godzinach: 17:15-18:45; 20:45-22:15

      w środę w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

      w czwartek w godzinach: 17:15-18:45; 20:45-22:15

      w piątek w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

       

      Pełny tekst ogłoszenia OGŁOSZENIE

      Formularz ofertowy FORMULARZ

      Dyrektor Szkoły

      Sebastian  Krawczyk

    • Strój szkolny
     • Strój szkolny

     • Zakup stroju szkolnego jest obowiązkiem Opiekunów dziecka.

      Każdy Opiekun dziecka jest zobowiązany dokonać zakupu indywidualnie.

      Szkoła jedynie sugeruje zakup przez stronę internetową: WWW.NEXT.COM.

      Części składowe stroju powinny być zakupione według poniższego "wzornika" zaczerpniętego ze strony next. 

      MUNDURKI_DZIEWCZYNY_WZORNIKI

      MUNDURKI_CHLOPCY_WZORNIKI

      Należy również podkreślić, iż podany wyżej opis jest jedynie "wzornikiem" i można dokonać zakupu stroju szkolnego również w innych sklepach.

    • Podręczniki szkolne 2018/2019
     • Podręczniki szkolne 2018/2019

     • Rodzicu, już dziś sprawdź jakie publikacje zapewnia szkoła a jakie musisz zakupić!

       

      Szkoła podstawowa, oddział przedszkolny:

      Wszystkie publikacje zakupują rodzice.

      Szkolny zestaw podręczników - oddziały 0 

       

      Szkoła podstawowa, I klasa: Twoje dziecko dostanie podręczniki. Jedyne, za co będziesz musiał zapłacić, to podręczniki do przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: język niemiecki lub język hiszpański, religia.

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 1 

      

      Szkoła podstawowa, II i III klasa: Twoje dziecko dostanie podręczniki. Jedyne, za co będziesz musiał zapłacić, to podręczniki do przedmiotów przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: język niemiecki, religia. W przypadku języka hiszpańskiego będzie kontynuacja z roku ubiegłego.

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 2

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 3

       

      Szkoła podstawowa, IV, V klasa: Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: język niemiecki, języka hiszpańskiego, religia. To szkoła kupi większość podręczników i ćwiczeń dla Twojego dziecka.

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 4

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 5

      

      Szkoła podstawowa, VI klasa: Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: ćwiczenia do języka angielskiego - pełna wersja, język niemiecki, religia. W przypadku języka hiszpańskiego będzie kontynuacja z roku ubiegłego.

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 6

       

      Szkoła podstawowa, VII, VIII klasa: Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: religia. To szkoła kupi większość podręczników i ćwiczeń dla Twojego dziecka. W przypadku klas VIII będą to zupełnie nowe książki, kupione na rynku od wydawców. Muszą być wieloletnie, tzn. nie mogą zawierać miejsc do wypełniania, wpisywania, wycinania, itp. Kupione w tym roku podręczniki posłużą kolejnym rocznikom uczniów.

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 7 

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 8 

       

      Szczegółowy wykaz w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, Sabina Woźniak-Piwko tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie poniedziałek 7:45 - 15:45 wtorek 8:45 - 16:45 środa 8:45 - 16:45 czwartek 7:45 - 15:45 piątek 7:45 - 15:45
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00 oraz w środę 15:00-16:30
  • Logowanie