• Sprzątanie świata
     • Sprzątanie świata

     •  21 września (piątek) w naszej Pozytywnej Szkole Podstawowej odbędzie się 25. jubileuszowa, ogólnopolska akcja sprzątania świata, która ma na celu wzbudzenie w Uczniach świadomości dotyczącej potrzeb naszej planety oraz rozpowszechnianie zachowań, które skutecznie poprawią sytuacje ekologiczną Ziemi.  

      Akcja będzie obejmować teren szkoły oraz obszary sąsiadujące z naszą placówką. Udział w niej wezmą wybrane klasy IV – VIII. 

       

         Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału!

      Patryk Wyszomirski

    • VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
     • VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • Szanowni Państwo i Szanowni Uczniowie,

      nasza szkoła uczestniczy w akcji VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 28 września 2018 r. pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

      Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mogą nadrobić zaległości. Dorośli mogą popisać się doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

      Zachęcamy naszych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na pracę plastyczną na temat: „Rymowanki o tabliczce mnożenia”, np.: „Mam w piórniku kredek kilkanaście, Cztery razy cztery to jest szesnaście”, na kartce formatu A4 lub A3, wykonane techniką dowolną. Prace należy oddać nauczycielowi matematyki do dnia 28.09.2018 r. podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

      W piątek 28.09.2018 r. chętni uczniowie będą mogli w naszej szkole aktywnie uczestniczyć w akcji poprzez wybieranie losów z trudnymi przypadkami tabliczki mnożenia. Jeżeli dziecko poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł: Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

      Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie: www.wmtday.org.

       

      Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

      Zespół nauczycieli matematyki.

       

       

    • Spotkanie Rad Oddziałowych
     • Spotkanie Rad Oddziałowych

     • Szanowni Rodzice,

      w najbliższą środę tj. 19 września o godzinie 18 w jadalni szkolnej odbędzie pierwsze spotkanie Rad Oddziałowych.

      W imieniu Prezydium Rady Rodziców serdecznie zapraszam.

      Przewodnicząca Prezydium

      Małgorzata Panków

    • Stypendium Św. Mikołaja
     • Stypendium Św. Mikołaja

     • Do 21 września 2018 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium na rozwój uzdolnień i zainteresowań dla uczniów Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku.

      Po tym terminie Komisja stypendialna złożona z m.in. 3 członków w tym koordynatora oraz członka szkolnej Rady Rodziców wyłoni stypendystów. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Uczniowskim.

      Kto może się ubiegać o stypendium?

      Uczniowie klasy 5-8, którzy spełniają poniższe warunki:

      Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł.

      Uzyskał w roku szkolnym 2017/2018 średnią ocen nie niższą niż 4,4 w szkole podstawowej.

       Wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne (w tym udział w olimpiadach, konkursach).

      Więcej w zakładce Stypendia lub stronie Progrmau

      Bożena Piekarska      Sebastian Krawczyk

      Szkolny Koordynator             Dyrektor Szkoły

    • Rusza dodatkowa rekrutacja na zajęcia RZiU!
     • Rusza dodatkowa rekrutacja na zajęcia RZiU!

     • Szanowni Państwo

      W dniu 13 września br. otwieramy rekrutację uzupełniającą na zajęcia RZiU. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja na zajęcia RZiU na rok szkolny 2018/2019 zostanie zamknięta w czwartek 20.09.2018 r. o godzinie 16:30

      Po tym terminie nie będzie możliwości zapisania dziecka na zajęcia RziU realizowane w obecnym roku szkolnym. Równocześnie przypominamy, że zajęcia RZiU rozpoczynają się w poniedziałek 17 września. Listy osób zakwalifikowanych na zajęcia pozalekcyjne zostaną umieszczone w planie lekcji w dzienniku elektronicznym Librus.

      Rekrutacja_uzupelniajaca_zajec_RziU_2018-2019

      DEKLARACJA NA ZAJĘCIA RZiU 2018/2019

      Bożena Piekarska

      Wicedyrektor

      *** *** ***

       

      Szanowni Państwo,

      przedstawiamy ofertę zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, które będą realizowane w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym 2018/2019. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ofertą oraz treścią regulaminu.

      Prosimy o odpowiedzialne dokonywanie zapisów dzieci poprzedzone rozmowami z nimi, tak by podjęta decyzja była wynikiem realnych chęci i zainteresowań naszych wychowanków. W celu zapisania ucznia na zajęcia należy w terminie od 5 do 12 września 2018 złożyć deklarację uczestnictwa w zajęciach, która stanowi załącznik do regulaminu. Na każde zajęcia należy złożyć osobną deklarację w Sekretariacie Uczniowskim. Zgodnie z regulaminem każdy uczeń w danym semestrze może uczestniczyć w trzech dowolnych grupach zajęć RZiU. Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o sprawdzenie dostępności zajęć z planem lekcji dziecka. W przypadku wolnych miejsc będzie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca. Zajęcia RZiU rozpoczną się 17 września 2018 r.

      REGULAMIN ZAJĘĆ RZiU

      OFERTA ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 0-3

      OFERTA ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 4-8

      DEKLARACJA NA ZAJĘCIA RZiU 2018/2019

      Poniżej znajdują się sylabusy zajęć dodatkowych.

      SYLABUS ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 0-3

      SYLABUS ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 4-8 cz. I (str.1-68)

      SYLABUS ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 4-8 cz. II (str.69-126)

      Bożena Piekarska

      Wicedyrektor

    • KONKURS PLASTYCZNY "Sprzątamy nasze podwórko".
     • KONKURS PLASTYCZNY "Sprzątamy nasze podwórko".

     • Zachęcamy wszystkich Uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Sprzątamy nasze podwórko".

      Zasady konkursu:

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII

      2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu na temat ochrony środowiska, segregacji odpadów i ekologicznego stylu życia, rozwijającego szacunek do przyrody.

      3. Każdy uczeń może przedstawić jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie.

       

      Format i termin rozpoczęcia i zakończenia konkursu:

      1. Praca powinna być wykonana w formacie A4 lub A3

      2. Praca na odwrocie powinna być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, klasa.

      3. Prace przekazujemy wychowawcy klasy do 28.09.2018r.

      4. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prac.

       

      Zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

      5. Kryteria oceny prac: Praca będzie oceniana pod kątem nawiązania do tematu i celu konkursu, estetyki oraz pomysłowości i oryginalności wykonania.

       

      Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie

      Patryk Wyszomirki

       

    • Dzień Kropki w klasie 2E
     • Dzień Kropki w klasie 2E

     • 13.09.2018 klasa 2e zorganizowała "Dzień Kropki". Był kropkowy obrazek 3D, który ożył dzięki aplikacji quiver. Nie zabrakło mody kropkowej.

       

      Wychowawczyni

      Karolina Sawicka

    • Międzynarodowy Dzień Pokoju
     • Międzynarodowy Dzień Pokoju

     • Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Pozytywnej Szkoły Podstawowej zapraszają do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Pokoju. Odbędą się one 21 września (piątek).

      Z tej okazji zachęcamy wszystkie klasy do przygotowania piór, które będą zdobić szkolnego Gołębia Pokoju i do udekorowania drzwi swojej klasy symbolami pokoju. Najpiękniej ozdobione drzwi zostaną docenione, więc zachęcamy do pokojowej rywalizacji.

      Znakiem rozpoznawczym uczestników będzie kolor biały, więc w tym dniu mile widziane są elementy garderoby w tym kolorze.

    • Lekcja biblioteczna w klasie 1A
     • Lekcja biblioteczna w klasie 1A

     • 12 września klasa 1A udała się na lekcję biblioteczną do  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku - Biblioteki Kokoszki.

      Uczniowie wysłuchali informacji na temat biblioteki, korzystania z jej księgozbioru oraz zasad poszanowania książek. Poznali także niesamowitą historię Smoka Wawelskiego i chętnie dyskutowali na jej temat z Paniami prowadzącymi zajęcia. Zwieńczeniem tej miłej lekcji, było wykonanie kolorowych smoków ziejących bibułą.

      Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tak przyjemnych zajęciach i zachęcamy wszystkich do korzystania z bibliotecznej skarbnicy wiedzy.

       

      Klasa 1A z wychowawczynią 

    • Rekrutacja do świetlicy szkolnej
     • Rekrutacja do świetlicy szkolnej

     • Prezentujemy aktualną listę dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej.

      7 września

      Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej (stan na dzień 07.09.2018).

      Anna Olkowska

      Wicedyrektor

      ***   ***   ***

      3 września

      Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej (stan na dzień 03.09.2018).

      Anna Olkowska

      Wicedyrektor

      ***   ***   ***

      1 września

      Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej (stan na dzień 01.09.2018).

      Zaprezentowana lista uwzględnia wszystkich kandydatów, którzy złożyli wnioske z kompletem załączników.

      Wnioski bez kompletu załączników zostaną rozpatrzone, po ich dostarczeniu do sekretariatu uczniowskiego.

      Aktualizacja listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej w pierwszym tygodniu września będzie aktualizowana codziennie.

      Sebastian Krawczyk

      Dyrektor Szkoły

      ***   ***   ***

      22 sierpnia

      Etapy rekrutacji do świetlicy szkolnej:

      1. Złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami przez rodziców/opiekunów o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, do sekretariatu uczniowskiego w terminie od 27.08.2018r. do 31.08.2018r. do godz. 16:00 osobiście lub przez wskazane osoby lub listownie.

      2. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej w dniu 01.09.2018r. do godziny 15:00.

      Dokumenty do pobrania:

      Regulamin

      Wniosek

      Oświadczenie deklaracja godzin opieki 

      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie

      Zachęcam do składania wniosków po opublikowaniu planu lekcji. Publikację planu lekcji zaplanowano na 29 sierpnia w godzinach popołudniowych.

      Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane na bieżąco, a listy dzieci aktualizowane w każdy piątek.


      Sebastian Krawczyk

      Dyrektor Szkoły

    • „Wielki Maraton Czytelniczy” - edycja 2018/19
     • „Wielki Maraton Czytelniczy” - edycja 2018/19

     • Zapraszamy wszystkich chętnych "książkożerców" do wzięcia udziału w "Wielkim Maratonie Czytelniczym" - ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży.

      Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się pod poniższym linkiem:

      Szczegóły Wielkiego Maratonu Czytelniczego

      Chętni uczniowie mogą zapisać się u swoich nauczycieli języka polskiego do 12.09.2018 roku.

      Lektury na wrzesień:

      Andrzej Maleszka "Magiczne drzewo. Berło" - uczniowie klas IV-VI

      Ryszard Kapuściński "Zając" w tegoż: "Podróże z Herodotem"

      Maraton objęty jest Patronatem Prezydenta Miasta Gdańska i Pomorskiego Kuratora Oświaty.

      Zapraszamy!

      Zespół polonistów

    • Harmonogram spotkań Rodziców 2018/2019
     • Harmonogram spotkań Rodziców 2018/2019

     • Spotkania Wychowawców i Rodziców w bieżącym roku szkolnym, będą się odbywały we wtorki i czwartki. Zaplanowano spotkania w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, marzec i maj.

      Pierwsze spotkanie już 11 i 13 września ...

      Szczegółowy harmonogram z podziałem na klasy

      Sebastian Krawczyk

      Dyrektor Szkoły

    • The Empire Strikes Again!
     • The Empire Strikes Again!

     • W swym nienasyconym pożądaniu angielskie imperium językowe posiadło kolejne klasy Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku-Karczemkach.

      Do istniejącej już pracowni języka angielskiego dołączyły dwa nowe gabinety: British Room i Canadian Room. Uwaga! Prosimy o szczególne zachowanie ostrożności w nowym dominium, czyli Sali Kanadyjskiej, gdyż w sezonie zimowym mogą pojawiać się na drodze łosie!

      Imperialny wystrój nowozaanektowanych terytoriów wzbogacono o cutting-edge INTERmedialne programy Brainy i New Voices, które pozwolą na INTERaktywną naukę języka angielskiego.

      W perspektywie kolejne podboje tego INTERgalaktycznego imperium.

    • WITAJ SZKOŁO!
     • WITAJ SZKOŁO!

     • 03.09.2018 r. w Pozytywnej Szkole Podstawowej rozbrzmiał dzwonek, który oficjalnie rozpoczął nowy rok szkolny 2018/2019! Wraz z nowym rokiem został ogłoszony, przez Pana Dyrektora, konkurs dla wszystkich Uczniów!

      W obecności Sztandaru Szkoły, wszyscy zgromadzeni odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego oraz hymn naszej szkoły. Pan Dyrektor Sebastian Krawczyk i Pan Dyrektor Piotr Szeląg wygłosili przemówienie, w którym wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom życzyli wszystkiego dobrego na nadchodzący, wyjątkowy rok szkolny. Dlaczego wyjątkowy? Pierwszy raz, od długiego czasu, najstarsi Uczniowie przystąpią w kwietniu do testów ósmoklasistów. W tym roku, 11 listopada, przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Data bardzo szczególna i bardzo ważna dla wszystkich Polaków.  w związku z tym wydarzeniem Pan Dyrektor ogłosił konkurs: Ile razy w tekście naszego hymnu szkoły pojawia się słowo "niepodległość". Wygrywa ten, kto jako pierwszy wyśle prawidłową odpowiedź na maila s.krawczyk@pozytywneinicjatywy.pl. 

      Na uroczystości zostały wręczone dyplomy Nauczycielom, którzy pod koniec sierpnia zmierzyli się z egzaminami na stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela kontraktowego. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

      Dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie na naszą uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.

       

      Wszystkim życzymy udanego nowego roku szkolnego 2018/2019!

       

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     • Początek roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Choć wciąż, drodzy Uczniowie, wypoczywacie na wakacjach, czas w trakcie letniego wypoczynku mija bardzo szybko.

      Informujemy zatem, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w poniedziałek 3 września 2018 roku w dwóch turach. Podział oddziałów na tury

      Wszystkich Rodziców prosimy o odprowadzenie dzieci do sal lekcyjnych i udanie się do Strefy Rodzica na sali gimnastycznej. Na uczniów od 8:40 (1 tura) i 10:10 (2 tura) tradycyjnie czekać będą w salach lekcyjnych wychowawcy, z którymi udadzą się o 9:00 (1 tura) i 10:30 (2 tura) całymi klasami na rozpoczęcie. 

      Po części oficjalnej uczniowie spotkają się z wychowawcami w przypisanych salach. W czasie spotkania z wychowawcami otrzymają podręczniki i materiały edukacyjne. Uczniom klas czwartych zostaną przekazane kluczyki do szafki w szatni. 

      Przewidywany czas trwania uroczystości wyniesie około 30 minut.

      W tym dniu nie będzie funkcjonowała świetlica szkolna.

      Sebastian Krawczyk

      Dyrekotr Szkoły

    • Ogłoszenie wyników konkurs na wynajem obiektów sportowych
     • Ogłoszenie wyników konkurs na wynajem obiektów sportowych

     • Dyrektor Szkoły ogłasza wynik konkursu z dnia 05 lipca br. na wynajem obiektów sportowych w PSP.

      22 sierpnia 2018

      Wynik konkursu pobierz ogłoszenie 

       

      ***   ***   ***

      05 lipca 2018

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku ogłasza konkurs na wynajem sali gimnastycznej, boiska zewnętrznego i sali gimnastyki korekcyjnej znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej.

      OBIEKTY DO WYNAJĘCIA

      A. Sala gimnastycznao wymiarach 24,5m x 30,5m nawierzchnia: wykładzina sportow

      w poniedziałek w godzinach: 17:15-18:15; 18:30-19:30

      we wtorek w godzinach: 19:00-20:00; 20:15-21:15; 21:20-22:20

      w czwartek w godzinach: 19:00-20:00; 20:15-21:15; 21:20-22:20

      w piątek w godzinach: 17:15-18:15; 18:30-19:30; 19:45-20:45; 21:00-22:00.

      B. Boisko zewnętrzne dużeo wymiarach 26m x 56m nawierzchnia: trawa syntetyczna 

      w poniedziałek w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

      we wtorek w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

      w czwartek w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

      w piątek w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

      C. Sala gimnastyki korekcyjnejo wymiarach 10m x 10m nawierzchnia: wykładzina sportowa

      w poniedziałek w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

      we wtorek w godzinach: 17:15-18:45; 20:45-22:15

      w środę w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

      w czwartek w godzinach: 17:15-18:45; 20:45-22:15

      w piątek w godzinach: 17:15-18:45; 19:00-20:30; 20:45-22:15

       

      Pełny tekst ogłoszenia OGŁOSZENIE

      Formularz ofertowy FORMULARZ

      Dyrektor Szkoły

      Sebastian  Krawczyk

    • Strój szkolny
     • Strój szkolny

     • Zakup stroju szkolnego jest obowiązkiem Opiekunów dziecka.

      Każdy Opiekun dziecka jest zobowiązany dokonać zakupu indywidualnie.

      Szkoła jedynie sugeruje zakup przez stronę internetową: WWW.NEXT.COM.

      Części składowe stroju powinny być zakupione według poniższego "wzornika" zaczerpniętego ze strony next. 

      MUNDURKI_DZIEWCZYNY_WZORNIKI

      MUNDURKI_CHLOPCY_WZORNIKI

      Należy również podkreślić, iż podany wyżej opis jest jedynie "wzornikiem" i można dokonać zakupu stroju szkolnego również w innych sklepach.

    • Podręczniki szkolne 2018/2019
     • Podręczniki szkolne 2018/2019

     • Rodzicu, już dziś sprawdź jakie publikacje zapewnia szkoła a jakie musisz zakupić!

       

      Szkoła podstawowa, oddział przedszkolny:

      Wszystkie publikacje zakupują rodzice.

      Szkolny zestaw podręczników - oddziały 0 

       

      Szkoła podstawowa, I klasa: Twoje dziecko dostanie podręczniki. Jedyne, za co będziesz musiał zapłacić, to podręczniki do przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: język niemiecki lub język hiszpański, religia.

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 1 

      

      Szkoła podstawowa, II i III klasa: Twoje dziecko dostanie podręczniki. Jedyne, za co będziesz musiał zapłacić, to podręczniki do przedmiotów przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: język niemiecki, religia. W przypadku języka hiszpańskiego będzie kontynuacja z roku ubiegłego.

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 2

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 3

       

      Szkoła podstawowa, IV, V klasa: Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: język niemiecki, języka hiszpańskiego, religia. To szkoła kupi większość podręczników i ćwiczeń dla Twojego dziecka.

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 4

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 5

      

      Szkoła podstawowa, VI klasa: Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: ćwiczenia do języka angielskiego - pełna wersja, język niemiecki, religia. W przypadku języka hiszpańskiego będzie kontynuacja z roku ubiegłego.

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 6

       

      Szkoła podstawowa, VII, VIII klasa: Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów dodatkowych obowiązkowych: religia. To szkoła kupi większość podręczników i ćwiczeń dla Twojego dziecka. W przypadku klas VIII będą to zupełnie nowe książki, kupione na rynku od wydawców. Muszą być wieloletnie, tzn. nie mogą zawierać miejsc do wypełniania, wpisywania, wycinania, itp. Kupione w tym roku podręczniki posłużą kolejnym rocznikom uczniów.

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 7 

      Szkolny zestaw podręczników - klasy 8 

       

      Szczegółowy wykaz w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY

    • Wyprawka dla uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych
     • Wyprawka dla uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

     • Wyprawka szkolna to nie lada wyzwanie dla każdego rodzica. Dlatego jej kompletowanie warto zacząć wcześniej, tak by móc rozłożyć wydatki. Zanim zaczniemy zakupy, warto przygotować listę rzeczy do szkoły. Dzięki temu nie zapomnimy o tym, co potrzebne i nie kupimy tego, co jest zbędne, a kusiło z półki sklepowej lub strony internetowej.

      PLECAK UCZNIA:

      • zeszyt do korespondencji z rodzicami (16 kartkowy w kratkę)
      • piórnik z wyposażeniem: 2 ołówki, kredki ołówkowe grube lub trójkątne 12 kolorów, temperówka dostosowana do kredek, gumka, linijka
      • nożyczki
      • klej w sztyfcie
      • 2 zeszyty w trzy linie - najlepiej linie kolorowe (16-kartkowe)
      • 2 zeszyty w kratkę (16-kartkowe)

      Wskazówka:Kupując plecak lub tornister zwróćcie uwagę na jego wykonanie, a nie wygląd. Ważne, by plecy były odpowiednio wyprofilowane, szelki regulowane, a dno usztywnione. Sam plecak nie może być zbyt ciężki. Podobnie z innymi elementami wyprawki, wybierajcie rzeczy sprawdzone i bezpieczne.


      MATERIAŁY PLASTYCZNE, KTÓRE UCZEŃ ZOSTAWIA W SZKOLE:

      • 1 blok rysunkowy biały A4
      • 1 blok rysunkowy kolorowy A4
      • 1 blok techniczny biały A3 i A4
      • 1 blok techniczny kolorowy A3 i A4
      • 2 tekturowe teczki na gumkę (podpisane z przodu)
      • 4 kolorowe bibuły
      • farby plakatowe (8-12 kolorów)
      • pędzle w trzech rozmiarach
      • pojemnik na wodę
      • flamastry
      • kredki świecowe, kredki pastele olejne (12-25 kolorów)
      • plastelina (12 kolorów)
      • papier kolorowy mix, papier ksero biały (ryza)
      • teczka tekturowa A4 na rysunki
      • 2 kleje w sztyfcie
      • 1 zeszyt wycinanek (małe)
      • 2 ręczniki papierowe
      • chusteczki higieniczne w kartonie
      • paczka mokrych chusteczek

      STRÓJ SPORTOWY:

      • obuwie zmienne na białej podeszwie lub obuwie sportowe
      • biała koszulka gimnastyczna
      • spodenki gimnastyczne - czarne lub granatowe (w podpisanym worku)

      Dobra rada:Worek ze strojem gimnastycznym, worek z obuwiem zmiennym, tornister, bloki i inne rzeczy warto podpisać. Nowa sytuacja, emocje, obowiązki, mogą sprawić, że pierwszoklasista (choć nie tylko) może zapomnieć, które rzeczy są jego lub pomylić podobne przedmioty.

      Informacja dotycząca pozostałych przyborów szkolnych zostanie przekazana przez wychowawców klas na zebraniach z rodzicami.

      POBIERZ WYPRAWKĘ

      Sebastian Krawczyk

      Dyrekotr Szkoły

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusz Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Anna Mieleszko, Joanna Pijewska tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 7:45 - 16:45
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środę w godzinach 8:30-9:30 oraz 15:00-16:00
  • Logowanie