• Harmonogram spotkań Wychowawców i Rodziców

   w roku szkolnym 2019/2020

   Lp

   Tematyka spotkań

   Data

   Osoby

   odpowiedzialne

   1.  

   Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych:

   • przekazanie najważniejszych informacji dotyczących organizacji roku szkolnego 2019/2020,
   • zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły.

   28.08.2019 (środa)

   S. Krawczyk, Wychowawcy klas 

   0a, 0b, 

   1a, 1b, 1c, 1d, 1e

   1.  

   Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

   • zapoznanie z dokumentacją szkoły (dokumenty szkoły znajdują się na stronie szkoły),
   • kalendarz roku szkolnego (ferie, przerwy, spotkania z rodzicami),
   • proponowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych-wychowawczych (zapewniamy opiekę świetlicową): 2, 3 stycznia, 12 czerwca,
   • egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23 kwietnia (dla uczniów klas 4-7 są to dni dodatkowo wolne od nauki),
   • wybór 3 przedstawicieli do rady oddziału,
   • dobrowolne ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków organizują Rodzice w indywidualnym zakresie,
   • sprawy organizacyjne wychowawcy.

   17.09.2019 (wtorek)

   wykaz sal

   Wychowawcy klas 

   0b,

   1b, 1d, 

   2a, 2c, 2e, 

   3b, 3d,

   4c, 4d, 4e,

   5d, 5e, 5f, 5h, 5i, 5k, 5l

   6b, 6c, 6e, 6f

   7b, 7c, 7d, 7e.

   1.  

   Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

   • zapoznanie z dokumentacją szkoły (dokumenty szkoły znajdują się na stronie szkoły),
   • kalendarz roku szkolnego (ferie, przerwy, spotkania z rodzicami),
   • proponowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych-wychowawczych (zapewniamy opiekę świetlicową): 2, 3 stycznia, 12 czerwca,
   • egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23 kwietnia (dla uczniów klas 4-7 są to dni dodatkowo wolne od nauki),
   • wybór 3 przedstawicieli do rady oddziału,
   • dobrowolne ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków organizują Rodzice w indywidualnym zakresie,
   • sprawy organizacyjne wychowawcy.

   19.09.2019 (czwartek)

   wykaz sal

   Wychowawcy klas 

   0a,

   1a, 1c, 1e, 

   2b, 2d,

   3a, 3c, 3e,

   4a, 4b, 4f,

   5a, 5b, 5c, 5g,

   6a, 6d, 6g,

   7a,

   8a, 8b, 8c, 8d.

   1.  

   Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

   • przekazanie informacji o wynikach w nauce i sprawach bieżących,
   • sprawy organizacyjne wychowawcy.

   05.11.2019 (wtorek)

   wykaz sal

   Wychowawcy klas 

   0b,

   1b, 1d, 

   2a, 2c, 2e, 

   3b, 3d,

   4c, 4d, 4e,

   5d, 5e, 5f, 5h, 5i, 5k, 5l

   6b, 6c, 6e, 6f

   7b, 7c, 7d, 7e.

   1.  

   Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

   • przekazanie informacji o wynikach w nauce i sprawach bieżących,
   • sprawy organizacyjne wychowawcy.

   07.11.2019 (czwartek)

   wykaz sal

   Wychowawcy klas 

   0a,

   1a, 1c, 1e, 

   2b, 2d,

   3a, 3c, 3e,

   4a, 4b, 4f,

   5a, 5b, 5c, 5g,

   6a, 6d, 6g,

   7a,

   8a, 8b, 8c, 8d.

   1.  

   Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

   • zapoznanie rodziców z przewidywanymi śródrocznymi ocenami 2019/2020,
   • sprawy organizacyjne wychowawcy.

   07.01.2020 (wtorek)

   wykaz sal

   Wychowawcy klas 

   0b,

   1b, 1d, 

   2a, 2c, 2e, 

   3b, 3d,

   4c, 4d, 4e,

   5d, 5e, 5f, 5h, 5i, 5k, 5l

   6b, 6c, 6e, 6f

   7b, 7c, 7d, 7e.

   1.  

   Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

   • zapoznanie rodziców z przewidywanymi śródrocznymi ocenami 2019/2020,
   • sprawy organizacyjne wychowawcy.

   09.01.2020 (czwartek)

   wykaz sal

   Wychowawcy klas 

   0a,

   1a, 1c, 1e, 

   2b, 2d,

   3a, 3c, 3e,

   4a, 4b, 4f,

   5a, 5b, 5c, 5g,

   6a, 6d, 6g,

   7a,

   8a, 8b, 8c, 8d.

   1.  

   Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

   • przekazanie informacji o wynikach w nauce i sprawach bieżących,
   • sprawy organizacyjne wychowawcy.

   03.03.2020 (wtorek)

   wykaz sal

   Wychowawcy klas 

   0b,

   1b, 1d, 

   2a, 2c, 2e, 

   3b, 3d,

   4c, 4d, 4e,

   5d, 5e, 5f, 5h, 5i, 5k, 5l

   6b, 6c, 6e, 6f

   7b, 7c, 7d, 7e.

   1.  

   Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

   • przekazanie informacji o wynikach w nauce i sprawach bieżących,
   • sprawy organizacyjne wychowawcy.

   05.03.2020 (czwartek)

   wykaz sal

   Wychowawcy klas 

   0a,

   1a, 1c, 1e, 

   2b, 2d,

   3a, 3c, 3e,

   4a, 4b, 4f,

   5a, 5b, 5c, 5g,

   6a, 6d, 6g,

   7a,

   8a, 8b, 8c, 8d.

   1.  

   Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

   • zapoznanie rodziców z przewidywanymi rocznymi ocenami 2019/2020,
   • sprawy organizacyjne wychowawcy.

   19.05.2020 (wtorek)

   wykaz sal

   Wychowawcy klas 

   0b,

   1b, 1d, 

   2a, 2c, 2e, 

   3b, 3d,

   4c, 4d, 4e,

   5d, 5e, 5f, 5h, 5i, 5k, 5l

   6b, 6c, 6e, 6f

   7b, 7c, 7d, 7e.

   1.  

   Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

   • zapoznanie rodziców z przewidywanymi rocznymi ocenami 2019/2020,
   • sprawy organizacyjne wychowawcy.

   21.05.2020 (czwartek)

   wykaz sal

   Wychowawcy klas 

   0a,

   1a, 1c, 1e, 

   2b, 2d,

   3a, 3c, 3e,

   4a, 4b, 4f,

   5a, 5b, 5c, 5g,

   6a, 6d, 6g,

   7a,

   8a, 8b, 8c, 8d.

   1.  

   Każdorazowo na prośbę rodziców.

   Do ustalenia

    

    

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
  • Logowanie