• Nagłówek

    • Harmonogram spotkań Wychowawców i Rodziców 

     w roku szkolnym 2018/2019

      

      

     Lp

     Tematyka spotkań

     Data

     Osoby

     odpowiedzialne

     1.      

     Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych:

     ·       przekazanie najważniejszych informacji dotyczących organizacji roku szkolnego 2018/2019,

     ·       zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły.

      

     29.08.2018 (środa)

     S. Krawczyk, 

     Wychowawcy klas 

     0a, 0b, 

     1a, 1b, 1c, 1d, 1e

     2.      

     Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

     ·       zapoznanie z dokumentacją szkoły (dokumenty szkoły znajdują się na stronie szkoły),

     ·       kalendarz roku szkolnego (ferie, przerwy, spotkania z rodzicami),

     ·       proponowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych-wychowawczych (zapewniamy opiekę świetlicową): 2 listopada, 2 maja,

     ·       zajęcia dodatkowe rozpoczną się od 17 września (regulamin i wykaz zajęć dodatkowych będzie dostępny na stronie internetowej szkoły),

     ·       egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia (dla uczniów klas 4-7 są to dni dodatkowo wolne od nauki),

     ·       wybór 3 przedstawicieli do rady oddziału,

     ·       dobrowolne ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków organizują Rodzice w indywidualnym zakresie,

     ·       sprawy organizacyjne wychowawcy.

      

     11.09.2018 (wtorek)

     Wychowawcy klas 

     0b,

     1b, 1d, 

     2a, 2c, 2e, 

     3b, 3d, 3f,

     4b, 4d, 4g, 4i,

     5a, 5b, 5f, 5h,

     6a, 6c, 6e,

     7b, 7c,

     8a, 8c

     3.      

     Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

     ·       zapoznanie z dokumentacją szkoły (dokumenty szkoły znajdują się na stronie szkoły),

     ·       kalendarz roku szkolnego (ferie, przerwy, spotkania z rodzicami),

     ·       proponowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych-wychowawczych (zapewniamy opiekę świetlicową): 2 listopada, 2 maja,

     ·       zajęcia dodatkowe rozpoczną się od 17 września (regulamin i wykaz zajęć dodatkowych będzie dostępny na stronie internetowej szkoły),

     ·       egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia (dla uczniów klas 4-7 są to dni dodatkowo wolne od nauki),

     ·       wybór 3 przedstawicieli do rady oddziału,

     ·       dobrowolne ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków organizują Rodzice w indywidualnym zakresie,

     ·       sprawy organizacyjne wychowawcy.

      

     13.09.2018 (czwartek)

     Wychowawcy klas 

     0a,

     1a, 1c, 1e, 

     2b, 2d,

     3a, 3c, 3e,

     4a, 4c, 4e, 4f, 4h, 4k, 4l, 

     5c, 5d, 5e, 5g,

     6b, 6d,

     7a, 7d,

     8b, 8d, 8e

     4.      

     Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

     ·       przekazanie informacji o wynikach w nauce i sprawach bieżących,

     ·       sprawy organizacyjne wychowawcy.

     06.11.2018 (wtorek)

     Wychowawcy klas 

     0b,

     1b, 1d, 

     2a, 2c, 2e, 

     3b, 3d, 3f,

     4b, 4d, 4g, 4i,

     5a, 5b, 5f, 5h,

     6a, 6c, 6e,

     7b, 7c,

     8a, 8c

     5.      

     Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

     ·       przekazanie informacji o wynikach w nauce i sprawach bieżących,

     ·       sprawy organizacyjne wychowawcy.

     08.11.2018 (czwartek)

     Wychowawcy klas 

     0a,

     1a, 1c, 1e, 

     2b, 2d,

     3a, 3c, 3e,

     4a, 4c, 4e, 4f, 4h, 4k, 4l, 

     5c, 5d, 5e, 5g,

     6b, 6d,

     7a, 7d,

     8b, 8d, 8e

     6.      

     Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

     ·       zapoznanie rodziców z przewidywanymi śródrocznymi ocenami 2018/2019,

     ·       sprawy organizacyjne wychowawcy.

     08.01.2019 (wtorek)

     Wychowawcy klas 

     0b,

     1b, 1d, 

     2a, 2c, 2e, 

     3b, 3d, 3f,

     4b, 4d, 4g, 4i,

     5a, 5b, 5f, 5h,

     6a, 6c, 6e,

     7b, 7c,

     8a, 8c

     7.      

     Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

     ·       zapoznanie rodziców z przewidywanymi śródrocznymi ocenami 2018/2019,

     ·       sprawy organizacyjne wychowawcy.

     10.01.2019

     (czwartek)

     Wychowawcy klas 

     0a,

     1a, 1c, 1e, 

     2b, 2d,

     3a, 3c, 3e,

     4a, 4c, 4e, 4f, 4h, 4k, 4l, 

     5c, 5d, 5e, 5g,

     6b, 6d,

     7a, 7d,

     8b, 8d, 8e 

     8.      

     Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

     ·       przekazanie informacji o wynikach w nauce i sprawach bieżących,

     ·       sprawy organizacyjne wychowawcy.

     05.03.2019 (wtorek)

     Wychowawcy klas 

     0b,

     1b, 1d, 

     2a, 2c, 2e, 

     3b, 3d, 3f,

     4b, 4d, 4g, 4i,

     5a, 5b, 5f, 5h,

     6a, 6c, 6e,

     7b, 7c,

     8a, 8c

     9.      

     Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

     ·       przekazanie informacji o wynikach w nauce i sprawach bieżących,

     ·       sprawy organizacyjne wychowawcy.

      

      

     07.03.2019 (czwartek)

     Wychowawcy klas 

     0a,

     1a, 1c, 1e, 

     2b, 2d,

     3a, 3c, 3e,

     4a, 4c, 4e, 4f, 4h, 4k, 4l, 

     5c, 5d, 5e, 5g,

     6b, 6d,

     7a, 7d,

     8b, 8d, 8e

     10.    

     Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

     ·       zapoznanie rodziców z przewidywanymi rocznymi ocenami 2018/2019,

     ·       sprawy organizacyjne wychowawcy.

     07.05.2019 (wtorek)

     Wychowawcy klas 

     0b,

     1b, 1d, 

     2a, 2c, 2e, 

     3b, 3d, 3f,

     4b, 4d, 4g, 4i,

     5a, 5b, 5f, 5h,

     6a, 6c, 6e,

     7b, 7c,

     8a, 8c

     11.    

     Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

     ·       zapoznanie rodziców z przewidywanymi rocznymi ocenami 2018/2019,

     ·       sprawy organizacyjne wychowawcy.

     09.05.2019 (czwartek)

     Wychowawcy klas 

     0a,

     1a, 1c, 1e, 

     2b, 2d,

     3a, 3c, 3e,

     4a, 4c, 4e, 4f, 4h, 4k, 4l, 

     5c, 5d, 5e, 5g,

     6b, 6d,

     7a, 7d,

     8b, 8d, 8e

     12.    

     Każdorazowo na prośbę rodziców.

     Do ustalenia

      

      

      

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, Sabina Woźniak-Piwko tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie poniedziałek 7:45 - 15:45 wtorek 8:45 - 16:45 środa 8:45 - 16:45 czwartek 7:45 - 15:45 piątek 7:45 - 15:45
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00 oraz w środę 15:00-16:30
  • Logowanie