• Szanowni Państwo,

     Do 21 września 2018 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium na rozwój uzdolnień i zainteresowań dla uczniów Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku. Po tym terminie Komisja stypendialna złożona z m.in. 3 członków w tym koordynatora oraz członka szkolnej Rady Rodziców wyłoni stypendystów. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Uczniowskim.

     Kto może się ubiegać o stypendium?

     Uczniowie klasy 5-8, którzy spełniają poniższe warunki:

      Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł.

      Uzyskał w roku szkolnym 2017/2018 średnią ocen nie niższą niż 4,4 w szkole podstawowej.

      Wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne (w tym udział w olimpiadach, konkursach).

     Wyłączeni z możliwości otrzymania stypendium są uczniowie otrzymujący w roku szkolnym 2018/2019 stypendia z co najmniej dwóch innych programów.

     Decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące kryteria:

     Kryterium 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2017 r.)

     Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. występ na koncertach charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholii, Oazie). 

     Kryterium 2. Osiągnięcia (od 1 września 2017 r.)

     Osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku. 

      

     Uczeń powinien obowiązkowo dołączyć do Wniosku niżej wymienione załączniki: 

     a. opinię wychowawcy lub nauczyciela kierunkowego, np. trenera wraz z informacją o wysokości średniej ocen w roku szkolnym 2017/2018 (ta informacja może być zawarta na osobnym zaświadczeniu). W przypadku zmiany szkoły lub jej stopnia wymagana jest opinia nauczyciela z poprzedniej placówki;

     b. dokument poświadczający, że miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia nie przekroczył 1500 zł netto. Dokument został wymieniony w załączniku nr 2 do Regulaminu – Zasady dokumentowania i obliczania dochodu;

     c. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (nagrody, wyróżnienia, dyplomy itp.);

     d. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia (udział w akcjach, wolontariat itp.) lub rekomendacje (np. instruktora harcerskiego, od organizacji, w której pomaga jako wolontariusz). 

      

     Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Fundacji Świętego Mikołaja.

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, Sabina Woźniak-Piwko tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie poniedziałek 7:45 - 15:45 wtorek 8:45 - 16:45 środa 8:45 - 16:45 czwartek 7:45 - 15:45 piątek 7:45 - 15:45
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00 oraz w środę 15:00-16:30
  • Logowanie