• Stypendium MWP

    • Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

      

     Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

     Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

     1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
     2. w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował naukę w 7 lub 8 klasie szkoły podstawowej;
     1. w roku szkolnym 2017/2018:
     • uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 26 pkt 9 regulaminu);
     • w 6, 7 klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5;
     • uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
     • uzyskał minimum 8 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w §30 ust.1 regulaminu.

     Wypełnianiem wniosków wraz z rodzicem (rodzic obowiązany jest podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu) zajmuje się wicedyrektor Bożena Piekarska do dnia 12 lipca po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr (58) 341 25 06 wew. 104. 

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, Sabina Woźniak-Piwko tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie poniedziałek 7:45 - 15:45 wtorek 8:45 - 16:45 środa 8:45 - 16:45 czwartek 7:45 - 15:45 piątek 7:45 - 15:45
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00 oraz w środę 15:00-16:30
  • Logowanie