• Stypendium PMG

    •  

     Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

      

     Wymagane dokumenty:

     • wniosek o stypendium (wzór wniosku)
     • oświadczenie o zamieszkaniu.
     • kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia za dany rok szkolny, za który uczeń ubiega się o stypendium.

     Terminy i sposób składania dokumentów

     Papierowy wniosek rodzic/opiekun prawny składa wraz z załącznikami do dyrektora szkoły do dnia 21 czerwca. Po uzupełnieniu wniosku przez wychowawcę, dyrektora szkoły i po zatwierdzeniu na Radzie Pedagogicznej w dniu 22 czerwca następuje wprowadzenie przez szkołę do systemu elektronicznego.

     Szkoły wprowadzają dane z wniosków do sytemu elektronicznego do dnia 20 lipca, a następnie składają do dnia 25 lipca papierowe "Potwierdzenie złożenia wniosku" (drukowane z systemu elektronicznego) do Urzędu Miejskiego w Gdańsku

     Informacji udziela pracownik WRS:

     Bernadeta Ostapowicz (bernadeta.ostapowicz@gdansk.gda.pl, tel.: 58 323 68 39)

     Wydział Rozwoju Społecznego Referat Organizacji Edukacji i Wychowania Kartuska 5, 80-802 Gdańsk, pokój nr 309

      

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, Sabina Woźniak-Piwko tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie poniedziałek 7:45 - 15:45 wtorek 8:45 - 16:45 środa 8:45 - 16:45 czwartek 7:45 - 15:45 piątek 7:45 - 15:45
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00 oraz w środę 15:00-16:30
  • Logowanie