• Informacje o szkole

    • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku prowadzona jest przez Pozytywne Inicjatywy - Edukacja sp. z o.o., w ścisłej współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o. oraz Fundacją Polska Akcja Humanitarna. Szkoła czerpie doświadczenie z prowadzonych obecnie przez Pozytywne Inicjatywy - Edukacja Sp. z o.o. szkół tj. Szkoły Podstawowej Małe Morze, Gimnazjum oraz Liceum Akademickiego. Wiedza oświatowa uzupełniona jest o doświadczenie merytoryczne Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (podmiotu prowadzącego Gdański Park Naukowo – Technologiczny oraz Edupark) oraz Fundację Polska Akcja Humanitarna. Wszystkie założenia i zajęcia proponowane w niniejszej ofercie były już realizowane i sprawdzone w rzeczywistym oddziaływaniu przez oferenta i/lub partnerów. Przy tworzeniu i prowadzeniu szkoły oferent będzie przestrzegał następujących założeń ogólnych:
      
     • W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole wprowadzona jest kontrola dostępu – każdy uczeń otrzymuje indywidualną kartę elektroniczną, która umożliwia wejście do szkoły. W szkole zainstalowane są bramki. Wejścia i wyjścia są rejestrowane przez system informatyczny.
     • W szkole obowiązuje strój szkolny, który zwiększa poczucie przynależności do grupy, wyrabia nawyki, uczył samodyscypliny i dystansu wobec otaczającej rzeczywistości, likwiduje widoczne w ubiorze różnice w zamożności rodziców. Koszt zakupu stroju szkolnego wynosi ok. 200 zł. Szkoła dofinansuje zakup dla mniej zamożnych rodziców – do 10 % uczniów.
     • Klasy dwujęzyczne – wszystkie oddziały I-VI.
     • Stworzona  jest internetowa platforma dla uczniów i rodziców. Jest to rozwinięcie klasycznego dziennika elektronicznego o możliwość wysyłania informacji do rodziców, kontaktów między rodzicami, zawiadamiania o ważnych wydarzeniach z życia szkoły oraz sprawdzania obecności uczniów na zajęciach.
     • Sport odgrywa istotną rolę w życiu szkoły. Zorganizowana jest „Szkoła pod żaglami”. Zajęcia odbywają się zarówno w ramach zajęć wychowania fizycznego, jak i w formie zajęć dodatkowych.
     • W klasach 1-3 lekcje wychowania fizycznego i informatyki prowadzadzą zamiast wychowawców odpowiednio nauczyciele wychowania fizycznego i nauczyciele informatyki.
     • W szkole, oprócz standardowego wyposażenia, zorganizowana  jest „przestrzeń kreatywna” na wzór istniejącej w Pucku „sali kreatywności” oraz „Eduparku” zlokalizowanego w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym. Przestrzeń pełni rolę świetlicy dla uczniów.
     • W ramach zajęć wychowania fizycznego wszyscy uczniowie klas I-VII mają 1 godzinę zajęć na pływalni.
     • Wszyscy uczniowie objęci są zajęciami z dwóch dodatkowych ścieżek edukacyjnych - edukacji globalnej oraz edukacji kreatywnej (kodowanie, robotyka, eksperymenty).
  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk 80-177 Gdańsk Poland