• Zajęcia opiekuńcze

    • aktualizacja 23.08.2019

     Jednym z najważniejszych celów funkcjonowania szkoły jest nie tylko osiąganie jak najlepszych wyników nauczania ale także wychowanie uczniów, zapewnienie jak najlepszej pomocy oraz wsparcie dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, jak również wszechstronne rozwijanie zainteresowań uczniów, poprzez rozbudowany system zajęć pozalekcyjnych. Dlatego też planuje się poza zajęciami dodatkowymi oraz wyrównawczymi zorganizowane zostaną także zajęcia opiekuńcze. 


     1. Świetlica szkolna
     Zajęcia opiekuńcze to przede wszystkim świetlica czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:05. Czas spędzony w świetlicy jest również czasem rozwoju zainteresowań, zdolności, nauki bezpiecznego i zdrowego stylu życia, kształtowania samodzielnej pracy oraz pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego. 

     Regulamin pracy świetlicy szkolnej

     Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej

     Godziny opieki w świetlicy szkolnej kształtują się następująco:

     6:45 – 7:00

     Niezbędne jest potwierdzeniem z zakładu pracy o rozpoczynaniu pracy zawodowej przez oboje rodziców/opiekunów od godziny 7:00

     7:00 – 8:05

     Lekcja 0

     8:05 – 9:00

     Lekcja 1

     9:00 – 9:55

     Lekcja 2

     9:55 – 10:50

     Lekcja 3

     10:50 –11:45

     Lekcja 4

     11:45 –12:45

     Lekcja 5

     12:45 –13:45

     Lekcja 6

     13:45 –14:37

     Lekcja 7

     14:35 –15:27

     Lekcja 8

     15:25 –16:17

     Lekcja 9

     16:15 –17:05

     Lekcja 10

      

     2. Konsultacje specjalistów

     Pedagodzy szkolni - Agnieszka Kornacka, Joanna Pacewicz-Biegańska (tel. 58 341-25-06 wew. 126)

     Psycholog szkolny - Marta Kownacka, Kamila Osipowicz  (tel. 58 341-25-06 wew. 126)

     Logopedzi szkolni - Alicja Hołubicka, Katarzyna Madej-Dampc

      

     3. Opieka w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 będzie zapewniona opieka:

     • zimowa przerwa świateczna w dniach 23, 24, 27, 30, 31 grudnia
     • wiosenna przerwa świąteczna w dniach 9, 10, 14 kwietnia

     Warunkiem uczestnictwa w w/w zajęciach jest złożenie karty kwalifikacyjnej. Terminy składania kart kwalifikacyjnych zostaną podane w późniejszym terminie.

     Listy uczniów zakwalifikowanych oraz organizacja zajęć zostaną ogłoszone bezpośrednio przed dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     Procedura

     Karta kwalifikacyjna grudzień 2019 oraz styczeń 2020

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Justyna Liebert tel. (58) 341-25-06 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. (58) 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. (58) 341 25 06 wew. 105 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
   • Pedagogo/Psycholog tel. (58) 341 25 06 wew. 125 tel. 539 111 857 pedagog@pozytywneinicjatywy.pl
  • Logowanie