• Mediacje budują relacje!

   •  

    Konflikt wpisany jest w nasze życie codzienne. Wzbudza w nas różne emocje, z reguły trudne. Jest wiele sposobów poradzenia sobie z “nieprzyjemnym gościem”: możemy go unikać, pozbyć się za pomocą agresji, kompromisu, bądź poddać się i zrezygnować z zaspokojenia przynajmniej części naszych potrzeb (lub pozwolić na naruszenie naszych granic). Możemy też spojrzeć na konflikt z perspektywy szansy na rozwój i podejść do niego w sposób kreatywny, twórczy nawiązując dialog i współpracę z drugą stroną “barykady”. Profesor Inetta Nowosad uważa, że “tylko taka szkoła wypełni oczekiwania zawarte w wizjach społeczeństwa XXI w., w których człowiek wobec człowieka, a ludzie wobec ich świata nie są podmiotami konfliktu i rywalizacji, lecz uczestnikami dialogu, porozumienia i dopełniającej się harmonii” (2004, s.173). 

    Wychowując dzieci i młodzież w duchu szacunku do drugiej osoby, otwartości i dialogu sięgamy po metodę mediacji szkolnej, której podstawowymi zadaniami są:

    • rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom;
    • profilaktyka agresji i przemocy;
    • rozwój kompetencji komunikacyjnych;
    • rozwój kompetencji krytycznego i analitycznego myślenia;
    • rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych
    • zapobieganie wiktymizacji i wiktymizacji wtórnej;
    • realizacja sprawiedliwości naprawczej;
    • poprawa relacji rówieśniczych;
    • integracja uczniów, rodziców i nauczycieli;
    • animacja współpracy ze środowiskiem lokalnym(2019, s. 17).
     

    W mediacji obowiązują stałe zasady, których zadaniem jest zapewnić komfort i
    bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom:

    dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron, o czym należy je na wstępie poinformować, 

    bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,

    poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,

    neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony,

    akceptowalność - strony powinny zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

    Źródło:

    Nowosad I., Szymański M.J. (2004), Nauczyciele i rodzice, W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, Zielona Góra.

    Duda A.K. (2019), Masz prawo do mediacji w szkole, Warszawa.

     

    W naszej szkole otworzyliśmy Szkolny Klub Mediatorów. Uczennice i Uczniowie (obecnie klas 8) w zeszłym roku szkolnym zaangażowali się w kursy mediacji rówieśniczej organizowane przez Instytut Edukacji Pozytywnej. Stworzyliśmy zespół ludzi wrażliwych, otwartych na potrzeby drugiego człowieka i chcących wspierać społeczność szkolną w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów. Nad bezpieczeństwem uczniów zgłaszających się do mediacji i mediatorów rówieśniczych czuwać będą Agnieszka Kornacka i Beata Wilczyńska. W sali 107a w czasie długich przerw według ustalonego grafiku będą na wszystkie zainteresowane osoby czekali nasi mediatorzy rówieśniczy.

    Jeśli potrzebujecie podzielić się swoimi problemami, to serdecznie Was zapraszamy!

     

    Grafik dyżurów w Szkolnym Klubie Mediatorów:

     

    grafik_dyzurow_w_Szkolnym_Klubie_Mediatorow__.pdf

     

    Szkolny Klub Mediatorów

     

     

     


  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk 80-177 Gdańsk Poland