• Stypendium św. Mikołaja

     Fundacja Świętego Mikołaja rozpoczęła nabór wniosków o stypendium. Nabór potrwa do 1 października  2021.

     O Stypendium mogą ubiegać się uczniowie naszej szkoły, którzy spełnią poniższe kryteria:

     Kryteria formalne:

     1. średnia ocen w roku poprzednim nie niższa niż: 4,4,

     2. miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie wyższy niż 1500 zł,

     3. złożony kompletny wniosek o stypendium poprzez portal stypendialny: stypendia.mikolaj.org.pl

     Kryteria merytoryczne:

     Kryterium nr 1. 

            Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego (w tym harcerstwo, samorząd szkolny, wolontariat, parafia, itp).

     Kryterium nr 2.

           Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego.

     Stypendium trafi do ucznia zdolnego, zaangażowanego społecznie z niezamożnej rodziny. Jego celem jest wparcie rozwoju pasji i talentów tych dzieci, dla których trudniejsza sytuacja materialna rodziny jest barierą w rozwoju. 

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk 80-177 Gdańsk Poland