• Jednorazowe Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

      

     Jednorazowe Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przyznawane jest najlepszym maturzystom oraz uczniom od klasy IV szkoły podstawowej szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska. Stypendium przyznawane jest w pięciu kategoriach absolwentom i uczniom spełniającym kryteria określone w regulaminie. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania (nie dotyczy osób niepełnosprawnych) poświadczonej przez dyrektora szkoły po Radzie klasyfikacyjnej w roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium.

     Wymagane dokumenty:

     • wniosek o stypendium

     • oświadczenie o zamieszkaniu

     • kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia za dany rok szkolny, za który uczeń ubiega się o stypendium.

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Justyna Liebert tel. (58) 341-25-06 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. (58) 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. (58) 341 25 06 wew. 105 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
   • Pedagogo/Psycholog tel. (58) 341 25 06 wew. 125 tel. 539 111 857 pedagog@pozytywneinicjatywy.pl
  • Logowanie