• Rekrutacja do projektu „ Zdolni z Pomorza”

     Projekt „Zdolni z Pomorza” skierowany jest do młodych ludzi z województwa pomorskiego, których zainteresowania i zdolności przejawiają się w następujących obszarach:
     -              matematyczno-fizyczno-informatycznym,
     -              biologiczno-chemicznym,
     -              kompetencji społecznych (obejmującym przedmioty takie jak język polski, historia, filozofia itp.)

     Wsparciem mogą zostać objęci uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w wyjątkowych wypadkach - również uczniowie młodsi.

     Zgłoszona osoba będzie musiała:
     -              jeśli chce przystąpić do projektu z: biologii, chemii lub kompetencji społecznych – przygotować i przedstawić projekt badawczy,
     -              jeśli z matematyki, fizyki i informatyki – przejść badania diagnostyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz napisać we wrześniu test uzdolnień kierunkowych.

     Laureaci i finaliści wybranych konkursów lub olimpiad przyjmowani są do systemu w trybie uproszczonym, bez konieczności pisania testu bądź opracowywania projektu.

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
  • Logowanie