• Projekt „Zdolni z Pomorza” na rok szkolny 2021/2022

     Informujemy, że do 30 września 2021r. trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do projektu Zdolni z Pomorza na przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, kompetencje społeczne.

     Wnioski należy składać do 30 września 2021 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1 (od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00) osobiście, można również przesłać drogą pocztową na adres poradni.

     Warunki przyjęcia do projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk”:

     1. na przedmioty: matematyka-fizyka-informatyka: złożenie wymaganych dokumentów, zgłoszenie się na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej(wskazanej przez Komisję Rekrutacyjną) i uzyskanie opinii rekomendującej udział w projekcie, udział w Teście Uzdolnień Kierunkowych- w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną
     2. na przedmioty: biologia-chemia-kompetencje społeczne: złożenie wymaganych dokumentów, opracowanie projektu i załączenie opisu projektu do zgłoszenia udziału zgodnie z zasadami opisanymi w  dokumencie „Zasady realizacji projektów„, po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, zgłoszenie  się na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( wskazanej przez Komisję Rekrutacyjną )  udział w Teście Uzdolnień Kierunkowych- w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną.

     Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się tutaj https://ppp4.edu.gdansk.pl/pl/page/zdolni-z-pomorza/rekrutacja-uzupelniajaca-do-projektu-zdolni-z-pomorza-na-rok-szkolny-2021-2022.

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Justyna Liebert tel. (58) 341-25-06 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. (58) 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. (58) 341 25 06 wew. 105 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
   • Pedagogo/Psycholog tel. (58) 341 25 06 wew. 125 tel. 539 111 857 pedagog@pozytywneinicjatywy.pl
  • Logowanie