• Misja i wizja

    • aktualizacja 15.01.2018

     Wizja szkoły

     Szkoła jako „drugie miejsce na ziemi” po domu rodzinnym - przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego swoich uczniów. Wyznawane wartości, tradycja, kultura, autorytety, są obecnymi tylko w naszej świadomości natomiast stają się rzeczywistością dopiero wtedy, gdy realizowane są postawach poszczególnych osób i całej społeczności. To one napędzają motywację uczniów do nauki, do przyswajania wiedzy i umiejętności, do osiągania lepszych rezultatów. Szkoła musi kształtować swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, wrażliwych i otwartych na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonują, pewnie poruszających się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnych, prawych, krytycznych, tolerancyjnych i zdolnych do współdziałania, uczniów, którzy godnie i z pasją wpiszą się w kształtowanie nowej otaczającej i zmieniającej się rzeczywistości.
      
     Misja szkoły
     • Stwarzamy uczniom poczucie bezpieczeństwa.
     • Rozbudzamy chęć do nauki poprzez doświadczanie.
     • Pozwalamy na indywidualny rozwój w danej sferze rozwojowej.
     • Uwrażliwiamy na krzywdę innych, chorych, potrzebujących, uczymy zrozumienia i empatii.
     • Budujemy „most zaufania” pomiędzy uczniem a nauczycielem, który uczy prawdy, tolerancji oraz właściwych postaw moralno-etycznych.
     • Angażujemy uczniów do sprawdzania swoich umiejętności na gruncie kolejnych szczebli konkursów.
  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
  • Logowanie