• Jadalnia szkolna

    • Usługi gastronomiczne w naszej szkole prowadzone są przez firmę Gastrohouse.

     Regulamin jadalni szkolnej

     Dane kontaktowe:

     tel.: 535-544-335

     e-mail: zamowienia@gastrohousecatering.pl

      

     *możliwość płatności kartą płatniczą

     *wpłaty na obiady są w godzinach 7:00-10:00; od 10:00 do 15:00 pierwszeństwo mają dzieci-czyli wpłatę można uiścić po wydaniu obiadów.

      

      


      

     Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

     1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gastrohouse z siedzibą w ul. Sikorskiego 148 84-200 Wejherowo

     2) Kontakt z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych możliwy jest pod adresem emailzamowienia@gastrohousecatering.pl

     3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z obsługi kart obiadowych, hostingu skrzynki mailowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

     4) kategoria danych osobowych: dane osobowe niewrażliwe

     5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano w wyniku rozpoczęcia korzystania z usług firmy Gastrohouse

     6) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie firma Gastrohouse oraz serwis zaplecza IT

     7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z czasu korzystania z usług firmy Gastrohouse

     8) Jeżeli podstawą legalności jest  art. 6 ust. 1 lit. f) (czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – to należy wskazać ten uzasadniony interes

     9) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

     Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

     10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

     11) Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane: Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w innym celu.

     12) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
  • Logowanie