• Informacje

    • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku prowadzona jest przez spółkę non-profit Pozytywne Inicjatywy - Edukacja sp. z o.o.
     Przy prowadzeniu szkoły organ prowadzący będzie przestrzegał następujących założeń ogólnych:
     • W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole wprowadzona jest kontrola dostępu – każdy uczeń otrzymuje indywidualną kartę elektroniczną, która umożliwia wejście do szkoły. W szkole zainstalowane są bramki. Wejścia i wyjścia są rejestrowane przez system informatyczny.
     • W szkole obowiązuje strój szkolny, który zwiększa poczucie przynależności do grupy, wyrabia nawyki, uczył samodyscypliny i dystansu wobec otaczającej rzeczywistości, likwiduje widoczne w ubiorze różnice w zamożności rodziców.
     • Wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych.
     • Stworzona jest internetowa platforma dla uczniów i rodziców. Jest to rozwinięcie klasycznego dziennika elektronicznego o możliwość wysyłania informacji do rodziców, kontaktów między rodzicami, zawiadamiania o ważnych wydarzeniach z życia szkoły, sprawdzania obecności uczniów na zajęciach oraz usprawiedliwiania nieobecności ucznia na lekcjach.
     • Sport odgrywa istotną rolę w życiu szkoły. Zajęcia odbywają się na boiskach zewnętrznych, hali sportowej oraz pływalni.
     • W klasach 1-3 lekcje wychowania fizycznego i informatyki prowadzadzą zamiast wychowawców odpowiednio nauczyciele wychowania fizycznego i nauczyciele informatyki.
  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk 80-177 Gdańsk Poland