• Półkolonie letnie

    • W okresie ferii letnich organizujemy w naszej szkole półkolonie letnie:
     TURNUS 1 w terminie 25.06.2018 – 29.06.2018
     oraz
     TURNUS 2 w terminie 02.07.2018 – 06.07.2018
     WARIANT I POZYTYWNE WAKACJE W SZKOLE
     WARIANT II POZYTYWNI ŁOWCY PRZYGÓD
     WARIANT III ROBOTYKA KREATYWNIE- POZYTYWNIE
     WARIANT IV POZYTYWNE WAKACJE SPORTOWE
     WARIANT V POZYTYWNE WAKACJE ARTYSTYCZNE
     WARIANT VI POZYTYWNE WAKACJE JĘZYKOWE
     TURNUS 3 w terminie 09.07.2018 – 13.07.2018
     WARIANT I POZYTYWNE WAKACJE W SZKOLE
     WARIANT II POZYTYWNI ŁOWCY PRZYGÓD
     WARIANT III ROBOTYKA KREATYWNIE- POZYTYWNIE
     WARIANT IV POZYTYWNE WAKACJE SPORTOWE

     Warunkiem udziału w półkoloniach jest:
     - złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2018r. (poniedziałek) (z uwagi na obowiązek zgłoszenia wypoczynku do MEN termin jest ostateczny, nieakceptowana jest wersja elektroniczna przesłana na e-mail szkoły);
     - w przypadku wyboru wariantu II, III, IV, V lub VI dokonanie opłaty w sekretariacie szkoły w terminie do 28 maja 2018r.

     W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do pisemnego poinformowania organizatora najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu, co uprawnia do zwrotu 90% opłaty (warunkiem zwrotu jest posiadanie oryginału paragonu z kasy fiskalnej).
     Za nieobecność uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania turnusu zwrot opłaty nie przysługuje.
      

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, Sabina Woźniak-Piwko tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie poniedziałek 7:45 - 15:45 wtorek 8:45 - 16:45 środa 8:45 - 16:45 czwartek 7:45 - 15:45 piątek 7:45 - 15:45
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00 oraz w środę 15:00-16:30
  • Logowanie