• Zajęcia opiekuńcze

    • Jednym z najważniejszych celów funkcjonowania szkoły jest nie tylko osiąganie jak najlepszych wyników nauczania ale także wychowanie uczniów, zapewnienie jak najlepszej pomocy oraz wsparcie dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, jak również wszechstronne rozwijanie zainteresowań uczniów, poprzez rozbudowany system zajęć pozalekcyjnych. Dlatego też planuje się poza zajęciami dodatkowymi oraz wyrównawczymi zorganizowane zostaną także zajęcia opiekuńcze. 


     1. Świetlica szkolna
     Zajęcia opiekuńcze to przede wszystkim świetlica czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:05. W odrabianiu prac domowych pomagają nauczyciele. Jednak czas spędzony w świetlicy jest również czasem rozwoju zainteresowań, zdolności, nauki bezpiecznego i zdrowego stylu życia, kształtowania samodzielnej pracy oraz pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego. 

     Regulamin

     Wniosek

     Oświadczenie deklaracja godzin opieki

     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie  

     Godziny opieki w świetlicy szkolnej kształtują się następująco:

     6:45 – 7:00

     Niezbędne jest potwierdzeniem z zakładu pracy o rozpoczynaniu pracy zawodowej przez oboje rodziców/opiekunów od godziny 7:00

     7:00 – 8:05

     Lekcja 0

     8:05 – 9:00

     Lekcja 1

     9:00 – 9:55

     Lekcja 2

     9:55 – 10:50

     Lekcja 3

     10:50 –11:45

     Lekcja 4

     11:45 –12:45

     Lekcja 5

     12:45 –13:45

     Lekcja 6

     13:45 –14:35

     Lekcja 7

     14:35 –15:25

     Lekcja 8

     15:25 –16:15

     Lekcja 9

     16:15 –17:05

     Lekcja 10

     Do dnia 31.08.2017 wpłynęło 521 wniosków o przyjęcie dzieci do świetlicy szkolnej. Wszystkie kompletne wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

     Po zakończonej rekrutacji do dnia 01.09.2017 wpłynęło 8 wniosków, które również zostały rozpatrzone pozytywnie.

     Lista dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej

     Prezentujemy aktualną listę na dzień 08.09.2017 r.

     Aktualna lista dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej

     Prezentujemy aktualną listę na dzień 22.09.2017 r.

     Aktualna lista dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej

      

     2. Konsultacje specjalistów

     Pedagog szkolny - Agnieszka Kornacka

     Psycholog szkolny - Katarzyna Mówińska-Jakubowska

     Logopedzi szkolni - Alicja Hołubicka, Magdalena Pilas

      

     3. Opieka w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 będzie zapewniona opieka:

     • weekend listopadowy w dniach 2 i 3 listopada
     • zimowa przerwa świateczna w dniach 26, 27, 28, 29 grudnia
     • wiosenna przerwa świąteczna w dniach 29 i 30 marca oraz 3 kwietnia
     • weekend majowy w dniach 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja
     • weekend czerwcowy w dniu 1 czerwca

     Warunkiem uczestnictwa w w/w zajęciach jest złożenie karty kwalifikacyjnej w sekretariacie uczniowskim. Terminy składania kart kwalifikacyjnych zostaną podane w późniejszym terminie.

     Listy uczniów zakwalifikowanych oraz organizacja zajęć zostaną ogłoszone bezpośrednio przed dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     Procedura

     Karta kwalifikacyjna 2 i 3 listopada

     Karta kwalifikacyjna 26, 27, 28, 29 grudnia

     Karta kwalifikacyjna 29, 30 marca i 3 kwietnia

     Karta kwalifikacyjna 01 czerwca

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusz Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Anna Mieleszko, Joanna Pijewska tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 7:45 - 16:45
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środę w godzinach 8:30-9:30 oraz 15:00-16:00
  • Logowanie