• Zajęcia dodatkowe

    • aktualizacja 05.09.2018 r.

     Zajęcia dodatkowe w Pozytywnej Szkole Podstawowej są realizowane w trojakim charakterze wpisanych w plan obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz fakultatywnych zajęć pozalekcyjnych objętych systemem rekrutacji lub wnioskiem rodzica. Ich tematyka i kształt są realizowane zgodnie z założeniami edukacyjno-wychowawczymi zawartymi w ofercie edukacyjnej.

     W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia dodatkowe realizowane są w następującym zakresie:

     1. W ramach zajęć obowiązkowych wpisanych w plan lekcji

     - dodatkowy język obcy czyniący z wszystkich oddziałów klasy dwujęzyczne 

     - dodatkowa godzina edukacji kreatywnej

     - dodatkowa godzina edukacji globalnej w klasach 1-3 

     2. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 

     prowadzone przez nauczycieli, do których odbywa się rekrutacja na podstawie odrębnego reglaminu, a ich funkcjonowanie zależne jest od dostępności infrastruktury, nauczyciela prowadzącego oraz stopnia zainteresowania ze strony uczniów.

     REGULAMIN ZAJĘĆ RZiU

     Oferta zajęć RZiU dla klas 0-3 2018-2019

     Oferta zajęć RZiU dla klas 4-8 2018-2019

     DEKLARACJA NA ZAJĘCIA RZiU 2018/2019

     Poniżej znajdują się sylabusy zajęć dodatkowych.

     SYLABUS ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 0-3

     SYLABUS ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 4-8 cz. I (str.1-68)

     SYLABUS ZAJĘĆ RZiU DLA KLAS 4-8 cz. II (str.69-126)

     Poniżej przedstawimy litę zajęć, które będą realizowane. 

      

     3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

     Zajęcia wyrównawcze organizowane na bazie odrębnej diagnozy nauczycieli  dotyczącej  uczniów wymagających w nich uczestnictwa.

     Procedura

     Wniosek

     4. Gimnastyka korekcyjna

     Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej organizowane na podstawie wniosków rodziców potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami lekarskich.

     Procedura 

     5. Nauczanie indywidualne 

     Nauczanie indywidualne jest formą realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego rodzic składa wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, Sabina Woźniak-Piwko tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie poniedziałek 7:45 - 15:45 wtorek 8:45 - 16:45 środa 8:45 - 16:45 czwartek 7:45 - 15:45 piątek 7:45 - 15:45
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00 oraz w środę 15:00-16:30
  • Logowanie