• Zajęcia dodatkowe

    • Zajęcia dodatkowe w Pozytywnej Szkole Podstawowej są realizowane w trojakim charakterze wpisanych w plan obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz fakultatywnych zajęć pozalekcyjnych objętych systemem rekrutacji lub wnioskiem rodzica. Ich tematyka i kształt są realizowane zgodnie z założeniami edukacyjno-wychowawczymi zawartymi w ofercie edukacyjnej.

     W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia dodatkowe realizowane są w następującym zakresie:

     1. W ramach zajęć obowiązkowych wpisanych w plan lekcji

     - dodatkowy język obcy czyniący z wszystkich oddziałów klasy dwujęzyczne 

     - dodatkowa godzina edukacji kreatywnej

     2. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 

     prowadzone przez nauczycieli, do których odbywa się rekrutacja na podstawie odrębnego regulaminu, a ich funkcjonowanie zależne jest od dostępności infrastruktury oraz nauczyciela prowadzącego.

     Zgodnie z regulaminem każdy uczeń w danym semestrze może uczestniczyć w trzech dowolnych grupach RziU. W przypadku wolnych miejsc będzie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca. Zajęcia RziU rozpoczną się od 14 września.

     Regulamin zajęć RziU

     3. Nauczanie indywidualne 

     Nauczanie indywidualne jest formą realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego rodzic składa wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
  • Logowanie