• Aktualizacja 19.02.2020

    W obecnym roku rekrutacja do naszej szkoły jest prowadzona według zasad zaakceptowanych przez wszystkie publiczne szkoły podstawowe, które prowadzą swoją działalność na terenie Miasta Gdańsk.

    Na stronie internetowej dla Rodziców https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk od 2 marca od godziny 9:00 dostępna będzie platforma edukacyjna za pomocą, której będzie można przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

    Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku zostały określone w Uchwale Nr XVII/377/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

    Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku zostały określone w Zarządzeniu Nr 35/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

    Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku zostały określone w Uchwale Nr XXXVII/985/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

    Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku zostały określone w Zarządzeniu Nr 36/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

    Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

    Zasady rekrutacji do klasa pierwszych 

    Sebastian Krawczyk

    Dyrektor Szkoły

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
  • Logowanie