• Projekty edukacyjne

    • Projekty edukacyjne oparte będą przede wszystkim na współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Szkoła będzie flagowym przykładem edukacji globalnej, którą Polska Akcja Humanitarna prowadzi od kilkunastu lat.

     Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Edukacja globalna stawia sobie za cel kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego i przyjaznego dla wszystkich jego mieszkańców. U jej podstaw leżą wartości: godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój, wolność. Kształtuje postawy odpowiedzialności, szacunku, uczciwości, otwartości, odpowiedzialności, osobistego zaangażowania i gotowości do uczenia się oraz rozwija umiejętności: dostrzegania i rozumienia współzależności, krytycznego myślenia, praktycznego wykorzystywania wiedzy, podejmowania świadomych decyzji, współpracy i empatii. Obejmuje między innymi zagadnienia globalizacji i istoty współzależności globalnych, różnorodności świata, praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i konfliktów – w kontekście globalnym. Zaproponowany zestaw działań zapewni, że szkoła będzie jednym z wiodących ośrodków edukacji globalnej w Polsce. Planowane działania:

     1. Warsztaty dla młodzieży

     Średnio raz w miesiącu odbędą się warsztaty dla młodzieży dla poszczególnych klas. Warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi, a ich wynikiem będzie nie tylko wzbogacenie wiedzy o tematyce humanitarnej i globalnej, ale też przygotowanie do podejmowania przez uczniów akcji w przestrzeni szkolnej, a także w lokalnej społeczności. Warsztaty będą prowadzić trenerzy PAH na podstawie scenariuszy przygotowanych przez PAH. Ewentualnie warsztaty będą mogły odbywać się na zasadzie edukacyjnych nalotów, czyli jednego dnia trenerzy przeprowadzają warsztaty jednocześnie dla kilku klas, np. dobrym terminem na taki nalot jest TEG (Tydzień Edukacji Globalnej) w listopadzie.

     2. Wizyty w szkole wolontariuszy GLEN i spotkania z ciekawymi gośćmi 

     GLEN (Global Education Network of Young Europeans) jest niezależną politycznie i nie nastawioną na zysk inicjatywą dziewięciu organizacji z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wolontariusze Glen odbywają staż w krajach globalnego Południa, gdzie wspierają lokalne organizacje pozarządowe. Zaprezentują uczniom swoje doświadczenia w formie multimedialnej. Jeśli w czasie trwania projektu będą dostępni pracownicy misji zagranicznych PAH będą mogli również przyjechać do szkoły z prelekcjami, pokazami zdjęć.

     3. Letnia/zimowa szkoła edukacji globalnej dla młodzieży

     Minimum 3-4 dniowa wyjazdowa szkoła letnia albo zimowa dla wybranych uczniów (ok. 20), podczas której w aktywny sposób pogłębiliby wiedzę i umiejętności/ kompetencje z zakresu edukacji globalnej.

     4. Wirtualne dialogi z mieszkańcami globalnego Południa 

     Odbędą się min. 2 w roku wideokonferencje z mieszkańcami globalnego Południa z krajów, w których PAH prowadzi działania lub innych krajów w miarę możliwości, ewentualnie z pracownikami misji PAH.

     5. Fala Dobra 

     Ideą corocznego nagrywania płyty "Fala Dobra" jest niesienie pomocy przez dzieci innym dzieciom. Najmłodszym towarzyszą w kolędowaniu znane postaci ze świata sztuki, mediów, polityki. Podczas wspólnego nagrywania krążka ludzie różnych środowisk jednoczą się dla ściśle określonego ważnego celu. Ci, którzy nie czują się na siłach, aby śpiewać, nagrywają bajkę o tematyce świątecznej. Ta również znajduje się na płycie. W stworzeniu "Fal Dobra" wzięli udział m.in. Pan Prezydent Bronisław Komorowski wraz z Małżonką, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Danuta Stenka, Edyta Olszówka, Jolanta Pieńkowska, Kamil Durczok, Szymon Hołownia, Wojciech Malajkat, Maria Seweryn, Anna Dymna. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży przeznaczane były na pomoc dzieciom osieroconym, profilaktyczne badania USG uczniów klas 0 i 1 oraz pomoc głodującym dzieciom w Somalii. Falę Dobra dotychczas nagrywały dzieci z Pucka, w kolejnej edycji przedsięwzięcie rozszerzone zostanie również o uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Azaliowej w Gdańsku.

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
  • Logowanie