• Pytanie 7
    • Pytanie 7

    • 26.03.2020 22:35
    • Co zrobić w sytuacji przeciążenia serwera i problemów technicznych podczas połączenia on-line w trakcie planowanych zajęć?
    • więcej
    • Pytanie 5
    • Pytanie 5

    • 26.03.2020 22:33
    • Czy nauczyciel sprawdza obecność ucznia w e-dzienniku (lub gdziekolwiek indziej)?
    • więcej
    • Pytanie 4
    • Pytanie 4

    • 26.03.2020 22:29
    • Kiedy będą prezentowane materiały do zaplanowanych przez nauczyciela lekcji? Kiedy będą zadawane prace domowe, czy będą publikowane z wyprzedzeniem, aby uczeń wspólnie z rodzicem mógł zaplanować zadania na następny dzień?
    • więcej
    • Pytanie 3
    • Pytanie 3

    • 26.03.2020 22:25
    • Czy rodzic w oddziałach 0-3 lub uczeń w oddziałach 4-8 musi logować się w czasie rzeczywistym? Czy konieczne jest logowanie ucznia do Librusa w ciągu dnia i wykonywanie pracy w samym systemie? Czy zajęcia są skoordynowane czasowo z planem zajęć każdego dnia, czy mogą być wykonywane off-line o dowolnej porze?
    • więcej
    • Pytanie 2
    • Pytanie 2

    • 26.03.2020 22:20
    • W którym miejscu należy odsyłać pliki i z którego konta można je odesłać?
    • więcej
    • Pytanie 1
    • Pytanie 1

    • 26.03.2020 22:20
    • Czy rodzice oddziałów 0-3 logują się z konta rodzica, czy z konta ucznia?
    • więcej
   • Kontakty

    • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
    • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
    • (58) 341-25-06
    • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
    • Justyna Liebert tel. (58) 341-25-06 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
    • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. (58) 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
    • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. (58) 341 25 06 wew. 105 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
    • Pedagogo/Psycholog tel. (58) 341 25 06 wew. 125 tel. 539 111 857 pedagog@pozytywneinicjatywy.pl
   • Logowanie